Gå til sidens hovedinnhold

Du kan nå alle med seks e-post

Seks e-postmeldinger er alt som skal til for å nå enhver e-postbruker i denne verden. Det viser en undersøkelse som slår fast at alle kjenner noen som kjenner noen.

Forskere ved Colombia-universitetet i New York ønsket å teste ut den gamle teorien om at alle mennesker er knyttet til hverandre gjennom felles bekjente. Ved å sende en e-post gjennom seks personer, kan du nå en hvilken som helst nettbruker i hele verden, viser forskningsprosjektet.

Nettverk
Teorien bygger på en klassisk undersøkelse fra 1967, der psykologen Stanley Milgrams lot noen hundre tilfeldig utvalgte i Nebraska og Kansas sende en pakke til utvalgte personer i Boston gjennom felles bekjente. Den gang viste undersøkelsen at pakken i snitt måtte innom seks ledd før den dukket opp hos den riktige mottakeren.

Det samme eksperimentet er nå gjort, i betydelig større skala, på internett. Over 60.000 personer har deltatt i eksperimentet, der de fikk i oppgave å sende en e-post til bekjente. Samtlige testpersoner fikk kun sende e-posten videre til noen i sin bekjentskapskrets, men som de selv trodde sto den endelige mottakeren nærmest.

Med utganspunkt i teorien om at alle kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen, ble e-postbeskjeden sendt frem og tilbake over internett. 384 av meldingene nådde sin endelige mottaker, og i snitt var meldingen innom fire personer på veien.

Lettest gjennom jobben
Forskerne ved universitetet i New York har likevel kommet til at et mer korrekt gjennomsnitt vil være mellom fem og sju ledd. Årsaken er at lengre kjeder har lettere for å bli brutt, og at det er forklaringen til at mange av meldingene aldri nådde sin mottaker.

Størst sjanse for å nå den endelige mottakeren er det hvis du sender meldingen gjennom kontakter du har i jobbsammenheng. Private venner og familie har ikke den samme kontaktflaten, og derfor blir det ofte vanskeligere å nå frem når en e-postmelding sendes den veien.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene