Av Arina Aamir, nestleder i Aker Unge Høyre

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes meninger.

For mange av oss er det kanskje litt kjedelig og ensomt å sitte hjemme hele dagen uten å møte venner og venninner. Men for noen blir konsekvensen av koronalivet å bli utsatt for negativ sosial kontroll.

Det er mange hensyn å ta i denne tiden, og mange ulike grupper som blir rammet. Men vi kan likevel ikke glemme de unge som blir utsatt for negativ sosial kontroll.

Les også: Dobbelt så mange saker om æresvold og sosial kontroll i Norge i fjor

Åpenhet for tvang

Spesielt i mange minoritetsmiljøer finnes det en kultur med åpenhet for tvang, som ikke samkjører med de norske verdiene. Det er derfor vi må vise at vi ikke tolerer slike holdninger og handlinger, og at det vil få konsekvenser.

Bare frykten for å bli utsatt for tvang eller vold i seg selv er et klart nok signal om at endring må til. Ingen i det norske samfunnet skal måtte leve et liv i frykt - og spesielt ikke når denne frykten er for sine nære og kjære.

Det er en vanskelig tid vi er i. Men det er en tid som kommer etter denne, hvor samfunnet skal komme tilbake til normalen. Og da er det viktigere enn noen gang at vi satser enda mer på integreringen av innvandrere enn det vi gjør i dag.

Les også: Ap ønsker lovendring om æresvold

- Ikke alt fra hjemlandet kan praktiseres her

Det holder ikke med å lære innvandrerne norsk og samfunnskunnskap, men de er også nødt til å bli opplært i hvordan det norske samfunnet fungerer. Og at noe av kulturen fra hjemlandet ikke kan praktiseres her.

I Norge er det nulltoleranse for vold, tvang og forskjellsbehandling av døtre og sønner. Her bruker man ikke sin frihet til å innskrenke en annens frihet, men man setter retten til selvbestemmelse sentralt.

Du skal selv kunne bestemme hvem du vil være venn med, og du skal selv kunne velge hvem du skal gifte deg med. Døtrene skal få minst de samme mulighetene og den samme friheten som sønnene, og ingen skal måtte bli utsatt for vold.

Mye som må til

Et forbud mot søskenbarnekteskap er et viktig steg i riktig retning i kampen om å blant annet bekjempe negativ sosial kontroll. Men det er mye mer som må til før vi kan si at vi er i mål.

Psykisk helse skal ikke være et tabubelagt tema - og kunnskapen om homofili må styrkes.

Les også: Bøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes

Hvis Norge skal komme i mål i kampen om å bekjempe negativ sosial kontroll må tiltak settes inn allerede nå. Integreringen til førstegenerasjons-innvandrere må styrkes. De som melder fra om negativ sosial kontroll må bli tatt på alvor - og vi må øke kunnskapen om hva som er greit og ugreit.

En krevende oppgave

Det vil være en krevende jobb å nå ut til de miljøene det gjelder. Både fordi mange av dem som utsetter sine barn for tvang og vold er ganske isolerte fra det norske samfunnet, men også fordi at det vil bli en krevende jobb å få dem til å følge tiltakene som er satt mot negativ sosial kontroll.

Det skal likevel ikke være en unnskyldning mot å skape en reell forskjell, og sørge for at ingen flere mister sin rett til selvbestemmelse og kontroll over eget liv.