Gå til sidens hovedinnhold

- Du taper på ICA-handelen

- Norske forbrukere bør være bekymret, mener professor.

Oslo (NTB): Bent Sofus Tranøy, professor ved Høyskolen i Hedmark og Markedshøyskolen og medlem av MatkjedeutvalgetTranøy, mener avtalen mellom ICA og NorgesGruppen gir økt markedskonsentrasjon, skriver Nationen.

På sikt vil dette gi mindre innovasjon, og forbrukerne bør bekymre seg for at de ikke får sin del av overskuddet, mener han.

ICAs avtale med NorgesGruppen om samarbeid om logistikk, distribusjon og innkjøp kan bli farlig for de minste leverandørene, frykter professoren.

- Mer velstand
- Mer makt gir mer velstand, som gir mer makt, som gir mer velstand. For NorgesGruppen. Markedskonsentrasjonen denne avtalen fører til er den samme som Matkjedeutvalget pekte på, sier Tranøy til Nationen.

- Når det nå i praksis er tre aktører, vil innovasjon og produktutvikling bli enda mer utsatt. Hadde jeg vært liten næringsmiddelaktør med en god produktidé, ville jeg ikke våget å gjøre noe med den. En leverandør blir svært sårbar når NorgesGruppen har halvparten av markedet, sier han.

- Dette er dårlig nytt for Orkla, og for Tine og resten av samvirkebedriftene. Jeg er spent på hva Konkurransetilsynet vil gjøre, sier Tranøy.

Konkurransetilsynet har varslet at de vil se på avtalen.

Ulike syn
Ikke alle deler professor Tranøys syn på hvordan avtalen vil påvirke forbrukerne.

Professor og konkurranserettsekspert Nils-Henrik Mørch von der Fehr ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, mener avtalen mellom ICA og NorgesGruppen kan slå begge veier for forbrukerne.

- Når NorgesGruppen overtar innkjøp også for ICA, kan de få en posisjon som gjør at de kan forhandle fram bedre avtaler med lavere priser, og dette kan igjen føre til lavere priser i butikk. Men det kan også slå motsatt, ved at NorgesGruppen får kontroll med en så stor del av markedet at den kan styre prisfastsettelsen, sier han til Aftenposten.

- Kan rammes
- Avtalen kan i prinsippet rammes av konkurranselovgivningen, hvis man kommer til at NorgesGruppen har en dominerende posisjon i markedet, og har misbrukt denne. Avtalen kan også rammes av forbudet mot konkurransehemmende avtaler, sier professor og konkurranserettsekspert Nils-Henrik Mørch von der Fehr ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Mørch von der Fehr tviler på om ICA-avtalen vil rammes av konkurranselovgivningen.

- Ikke alarmerende
- Det er ingenting her som tilsier noe veldig alarmerende, sier professoren.

Det var mandag det ble offentliggjort at den stadig mer pressede ICA-kjeden vil sette bort innkjøp og distribusjon i mesteparten av landet til hovedkonkurrenten NorgesGruppen.

ICA og Rimi-butikkens markedsandeler har falt drastisk de siste ti årene. Fra en markedsandel på 28 prosent for noen år tilbake, har nå kjeden kun 12 prosent av markedet igjen.

- Med denne avtalen vil vi få muskler til å slåss i butikk. I dag stiller vi ikke likt på startstreken med våre konkurrenter, uttalte administrerende direktør i ICA Norge, Thorbjørn Theie da han presenterte avtalen mandag.

Fallende markedsandeler har gjort at ICA lenge har slitt med å få så gode innpriser som sine konkurrenter.

Dominans bekymrer
Reaksjonen mot avtalen lot imidlertid ikke vente på seg.

- Dette er dårlig nytt for norske forbrukere, sa Gunnstein Instefjord, fagdirektør for mat og handel i Forbrukerrådet til NTB.

Han pekte på at NorgesGruppen med denne avtalen vil få en markedsandel på over 50 prosent på innkjøpssiden.

– Med en så sterk og dominerende aktør frykter vi at det vil svekke konkurransen. Det vil gå ut over forbrukerne i form av høyere priser og dårligere utvalg. Saken aktualiserer at vi må få på plass en lov om god handelsskikk som kan bidra til sunnere maktforhold til dagligvarebransjen, sa Instefjord til NTB.

Rema-sjef og konkurrent Ole Robert Reitan raste mot avtalen.

- Vi vil gjøre alt vi kan for å stoppe den avtalen. Den vil gi NorgesGruppen kontroll over 50 prosent av markedet og ødelegge konkurransen fullstendig, saReitan til VG.

-Uholdbar situasjon
ICA har forhandlet både med Rema og Coop om samme avtale som NorgesGruppen nå har fått.

- Ut fra en markedssituasjon ville det vært helt greit om Coop eller Rema hadde fått avtalen med ICA. Da hadde enten Coop eller vi blitt omtrent like store som NorgesGruppen. Når det er NorgesGruppen som får avtalen, betyr det at vi får en gigant som vil gi en uholdbar situasjon og som vil ødelegge konkurransen fullstendig, sa Reitan.

Han får støtte av Forbrukerrådet.

- Ja, det må vi kunne si, for nå får du en veldig sterk og dominerende aktør, sa Instefjord.

Matministeren skeptisk
Nyheten om ICAs samarbeid med NorgesGruppen faller heller ikke i god jord hos landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

- Hvis dette blir en realitet, er det er ikke noe bra at det blir færre og færre innkjøpere i norsk dagligvare. Da blir makten også større for de få innkjøperne som er igjen, sa han til NRK.

Han sa det kan komme nye regler for å unngå en slik maktkonsentrasjon i dagligvaremarkedet.

- Vi har satt i gang et lovarbeid. Og det kommer et lovutvalg 1. mai som skal se på maktforholdene i dagligvarekjedene og komme med et forslag til lovregulering. Den diskusjonen vi ser nå, gjør jo dette lovarbeidet enda mer aktuelt, sa matministeren.

–Viktig at Ica overlever
Regjeringen oppnevnte i 2010 det såkalte Matkjedeutvalget som skulle utrede styrkeforholdene og vurdere utviklingen i matvarebransjen. Leder av utvalget, Einar Steensnæs (KrF), mener også avtalen er uheldig.

- Det vil gi NorgesGruppen enda sterkere muskler på innkjøpssiden, noe som opplagt vil legge sterkere press på leverandørene, men som på sikt også kan føre til en innsnevring av butikkutvalget og dermed gi forbrukerne dårligere betingelser og utvalg, sa Steensnæs til NTB.

Han påpekte samtidig at det er viktig at ICA overlever som dagligvarekjede i Norge, og at han skjønner at de må foreta seg noe.

– Det som blir viktig nå er at Konkurransetilsynet følger denne saken grundig, slik at man finner en løsning som ikke bare gagner ICA på kort sikt, men som også er bærekraftig for forbrukerne på sikt, sa Steensnæs. (©NTB)

Reklame

Stor oversikt: Årets sommersalg 2021

Kommentarer til denne saken