Aller først:

Tittelen er satt på spissen, men inneholder en ubehagelig sannhet som faktisk kan være med og påvirke valg.

De som sprer flest falske nyheter, er ikke ondskapsfulle nett-troll, men våre egne, velmenende besteforeldre som har kommet over noe sjokkerende på nettet og ivrig deler det med familie og venner.

Det er også denne gruppen som er mest utsatt for falske annonser. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet la fram i dag, der det kommer fram at halvparten av alle over 60 år har problemer med å skjelne ekte og falskt på nettet.

Styrken ved undersøkelsen er at den ikke bare har spurt deltakerne, men også testet med rene ferdighetsøvelser. Du kan lese mer i denne nyhetsartikkelen. Du kan også gå direkte til undersøkelsen her.

Så kan vi velge å se på det som en liten kuriositet, og riste litt overbærende på hodet over snille bestemor eller eiegode bestefar som sitter der med Facebook-kontoen sin (som kanskje barnebarnet har hjulpet å opprette for dem):

Her leser de om Greta (92) som skal kastes ut fordi pleiehjemmet skal bli asylmottak. Eller om Nora (6) som hadde for få leker og ble hentet av barnevernet. Eller om Roar (51) som fikk en pantelapp på to kroner fra NAV.

Og så rister de oppgitt på hodet og tenker at nå har verden virkelig gått av hengselene, og deler til familie og venner - uten å skjønne at de er med på å spre falske nyheter. Og nå snakker jeg EKTE falske nyheter, disse som er produsert av rene løgnfabrikker for å skape følelser og klikk - som igjen skaper annonseinntekter.

Nettstedet Faktisk.no har gjort et godt arbeid for å avsløre løgnfabrikkene, som ofte dukker opp med ny identitet så snart de "gamle" (som Aftenstidende.no eller Ukesnytt.no) blir avslørt.

Grunnen til at vi skal ta behovet for digital kompetanse alvorlig, er tre sammenfallende faktorer:

1. Mennesker i aldersgruppen vi snakker om utgjør nesten 30 prosent av de stemmeberettigede - og har attpåtil særlig høy valgdeltakelse.

2. Facebook var både under Brexit og i den siste amerikanske valgkampen en hovedleverandør av falske nyheter - og falske nyheter ble delt oftere enn ekte nyhter.

3. Facebook er i ferd med å bli overtatt av de eldre - som altså i større grad enn andre ikke skjønner når en falsk nyhet dukker opp i feeden.

Det er når du sammenfatter alle disse faktorene at du skjønner at den nye "eldrebølgen" på nettet kan ha blitt et demokratisk problem. For den store motoren i delingen er ikke målrettede hackere, men godtroende eldre som rett og slett ikke skjønner at de er med på å forsøple det demokratiske ordskiftet.

En av dem som er klar over dette er generalsekretær Kristin Ruud i Seniornett. Hun har gjort en pionerinnsats for å øke den kritiske medieforståelsen blant eldre, blant annet ved å "oversette" et undervisningsopplegg for ungdomsskolen.

Men de store ressursene har uteblitt. Og kanskje er det først når det blir dokumentert, at politikerne skjønner at her må det action til for å hindre at falske nyheter får påvirke demokratiske valg også her i landet.