Gå til sidens hovedinnhold

Dumper Fast og Frontline

DnB Markets dropper Fast og Frontline fra sin anbefalte ukeportefølje. Aksjene erstattes med Prosafe og Stolt Offshore. Her kan du se begrunnelsen for valget av offshore fremfor tank og teknologi

Frontline selges med en gevinst på 19,3 prosent, mens Fast gir et tapt på 5,4 proesnt.Ellers består porteføljen av Aker Kværner, Amersham, Royal Caribbean, Schibsted, Telenor og TGS Nopec.Når det gjelder valget av Stolt Offshore vises det til at prisingen av selskapet nå er så lav at det mer enn kompenserer for en fortsatt høy risiko inntil restruktureringen av selskapet er gjennomført. DnB Markets anslår at aksjen prises til rundt 10 ganger forventet inntjening i 2004 og en pris/bokførte verdier på 0,3.Det påpekes ellers at det er ansatt ny konsernsjef, Tom Ehret, fra konkurrenten Technip Coflexip. - Han har lang erfaring og vi har stor tillit til at han vil være i stand til å gjennomføre snuoperasjonen, heter det.- Selskapet vil fortsatt vise underskudd i 2003, da de sliter med to tapskontrakter i Nigeria og Egypt. I alle andre markeder leverer selskapet overskudd. Når prosjektene i Afrika, som avsluttes i inneværende år, blir erstattet med nye og lønnsomme kontrakter forventes selskapet å levere overskudd fra 2004, heter det videre.Når det gjelder Prosafe vises det til sterke førstekvartalsresultater.- Vi har økt våre inntjeningsestimater for selskapet for 2004 og 2005 med 3 prosent, heter det.Det ventes en fortjeneste pr. aksje på 23 kroner i 2003, og DnB Markets har et kortsiktig kursmål på aksjen på 135 kroner, tilsvarende 6 ganger ventet inntjening for 2003.- Selv om vi ikke tror selskapet vil greie samme inntjeningsnivå i 2004, anser vi dagens prising på 8 ganger ventet inntjening i 2004 som svært attraktivt. Spesielt siden dette inntjeningsnivået ikke avhenger av noen kraftig forbedring av offshoremarkedet, heter det.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene