- Industrielt husdyrhold påfører dyr uakseptable lidelser, og går på tvers av deres helt grunnleggende behov. Likevel får produksjonsdyrene ofte kun offentlig oppmerksomhet når det er begått lovbrudd mot dem. Få mennesker tenker på at de fullt lovlige landbrukspraksisene påfører dyrene like mye lidelse, sier Siri Martinsen, som er leder og veterinær i dyrevernsorganisasjonen NOAH for dyrs rettigheter.

Nå offentliggjør de en dokumentar som setter fokus på lovlig grisehold og lidelsene den påfører dyrene. De mener at husdyrhold ikke er et griseliv verdig, og at dagens industrielle dyrehold bør avskaffes. Øverst i saken kan du se et lite klipp fra dokumentaren.

- Hvordan skal det hjelpe når det er lov å drive en så intensiv avl at grisekullene blir så store at noen av ungene sulter i hjel? Og hvorfor er praksiser som å slå i hjel grisunger ved å slenge dem i veggen fullt lovlig? Politikerne må ta disse spørsmålene på alvor, sier Martinsen.

Fra 2019: Kjøttbransjen åpner for økt bruk av kameraovervåking

- NOAH mener også at vi bør slutte å holde produksjonsdyr. Det viser at vi har ulik forståelse om det i det hele tatt er greit å holde husdyr, sier kommunikasjonsjef Lise Boeck Jakobsen i Norsk bondelag.

Hun har sett traileren til dokumentarfilmen, og er kjent med NOAHs argumenter.

- Det er episoder i filmen som strider mot regelverket for dyrevelferd, slik skal det ikke være. Det er vondt å se dyr som lider. Slik filmen er sammensatt gjenspeiler den ikke hverdagen for de fleste griser i Norge, den er ikke representativ, sier hun.

Norsk bondelag har hatt mange runder med kritiske blikk på grisehold. Senest i fjor sendte NRK dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter». Filmen handlet om Norun Hagen, som jobbet med skjult kamera på mange ulike norske bondegårder, mens hun dokumenterte dyrenes mangel på velferd.

- Vårt utgangspunkt er at alle griser skal ha det bra. Regelverket i Norge er en god grunnmur for dyrevelferden, og det er i stadig utvikling etter hvert som kunnskapen vår øker, sier hun og poengterer at det er bøndenes selvstendige ansvar å sørge for at dyrene har det bra.