– Måkene har fått ungene ut av reiret, og sirkuset er i gang. Mediene slår stort opp om folk som føler seg truet av måker på under ett kilo, når måkeforeldre fortvilet prøver å beskytte de små nøstene på bakken, sier Jenny Rolness i Dyrenes Rett.

Hun reagerer på at måkene omtales som «aggressive og hissige» og endatil som «terrorister» når de bare beskytter sine små.

– Det er en stressende oppgave i en by med mange mennesker, biler, hunder og katter. Uten disse skinnangrepene ville ikke måkeungene overlevd den første dagen ute av reiret, sier Rolness.

Hun mener mennesker har satt måkene i en vanskelig situasjon på grunn av overfiske, klimaendringer, miljøgifter, forstyrrelser og rømt mink. Hun peker videre på at sju av ti måkearter som hekker i Norge er rødlistet.

– Alle artene er totalfredet på grunn av langvarig tilbakegang, sier hun.

(©NTB)