Gå til sidens hovedinnhold

Dyrevernsorganisasjonen NOAH raser mot regjeringen

NOAH mener Stortinget og regjeringens vedtak vil føre til at naturmangfoldloven står i konflikt med seg selv.

Onsdag var det duket for debatt om rovviltpolitikken i Stortinget da en rekke forslag om endringer i naturmangfoldsloven skulle stemmes over.

Allerede i mai ble det klart at regjeringen ikke greide å bli enige med Fremskrittspartiet om en uavhengig rovdyrklagenemnd og andre endringer i naturmangfoldloven.

Ja til Ap-forslag

Frp fant dermed tonen med Senterpartiet, og de to partiene gikk sammen om å be regjeringen fremme et lovforslag som skulle senke terskelen for hva som anses som nødverge når det gjelder felling av ulv. Men det forslaget falt.

Derimot gikk alle de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF inn for Arbeiderpartiets forslag om at rovdyr som ulv kan avlives «når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe».

Også Frp og Sp stemte for forslaget.

NOAH raser

- Det regjeringen og Stortinget i dag gjør er å gjøre naturmangfoldloven meningsløs for truede rovdyr. Et bestandsmål kan i utgangspunktet aldri være et maksimumsmål - det er kun norske politikere som praktiserer det slik, sier leder i NOAH, Siri Martinsen i en pressemelding.

Les også: Tusenvis samlet til ulvemarkeringer

Hun mener at disse målene er satt på et så lavt nivå at rovdyrene vil forbli kritisk og sterkt truet.

- Nå skal man altså bruke disse tallene som selvstendig grunn for å skyte dyr - stikk i strid med resten av bestemmelsene i naturmangfoldloven, sier hun videre og fortsetter:

- Dette er et grovt svik mot vern av truede dyr, som regjeringen og Arbeiderpartiet gjør seg skyldige i. Det er helt uforståelig at disse partiene skal velge å gjøre akkurat som Senterpartiet vil - istedenfor å lytte til sine velgere, og til befolkningen hvor et klart flertall vil ha sterkere vern av ulv.

Les også: Noah saksøker staten for skyting av Letjenna-ulvene

Kommentarer til denne saken