Etterretningstjenesten ser for seg at fjorårets trend med færre terrorangrep i Europa fra islamistiske ekstremister vil fortsette i 2019, men trusselbildet er uoversiktlig.

- Antallet terrorangrep utført av islamistiske ekstremister i Europa er halvert fra 2017, en trend som man regner med vil fortsette i 2019, heter det i Etterretningstjenestens ugraderte vurdering.

Færre angrep

Mens det i 2017 ble registrert 25 gjennomførte og 28 avvergede angrep, var tilsvarende tall i fjor ni gjennomførte og ti avvergede angrep.

Sjefen for E-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, presenterte mandag tjenestens ugraderte vurdering, Fokus 2019, og overrakte rapporten til forsvarsminster Frank Bakke Jensen (H).

Vurderingen gir innblikk i geografiske og tematiske områder som E-tjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstakere og for opinionen.

ISILs svekkelse betyr at trusselbildet blir mer komplekst og uoversiktlig. Dynamikken i de europeiske nettverkene ventes å få økt betydning for utviklingen av trusselbildet i Europa, uavhengig av hvordan terrororganisasjonene utvikler seg i Midtøsten og Afrika, heter det.

- Sammenfallende interesser har bidratt til ISILs svekkelse, sa Lunde i sin presentasjon.

- Ekstremister i europeiske fengsler

Samtidig pekte han på at ISIL har større nettverk og flere krigere enn i 2010.

- Organisasjonen har fortsatt mange tilhengere i Europa, og det er klare tegn på at den kan utøve innflytelse over tilhengere, uttalte han.

- Et nytt element er at en rekke ekstremister vil løslates fra europeiske fengsler de neste årene, sa E-sjefen videre.

- Russland og Kina stadig mer effektive

Etterretning fra Russland og Kina er den største sikkerhetstrusselen mot Norge, og operasjonene blir stadig mer koordinerte og effektive, mener E-tjenesten.

Etterretningstjenesten påpeker også at Russland og Kina samarbeider mer enn tidligere.

– Fokuseringen på militærmaktens utvikling, og konflikten med Vesten, fører til at Russland i større grad vender seg mot Kina for å få støtte til utbygging av infrastruktur. Det militære samarbeidet mellom Russland og Kina vokser også, heter det i rapporten.

– På sikt må vi være forberedt på et tydeligere kinesisk nærvær også i nærområdene våre, fortsetter E-tjenesten.

- Falske nyheter

Videre merker de seg at Russland fortsetter med sine forsøk på å undergrave politiske prosesser og øke polariseringen i Europa og NATO. At dette enkelte ganger blir avslørt, ser ikke ut til å påvirke den russiske aktiviteten, ifølge E-tjenesten.

– I tillegg til falske nyheter, etableres en voksende mengde redigerte nyhetssider som systematisk setter vestlige samfunn og verdier i et dårlig lys. Norge er ikke noe unntak, skriver de.

Les også: Datatilsynet vender tommelen ned for ny e-lov