Oslo (NTB-Birgitte Iversen): Dette kom fram under Etterretningstjenestens åpne vurdering for 2014, som ble overlevert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) mandag.

I rapporten ser Etterretningstjenesten, som er Norges militære og sivile utenlandsetteretningstjeneste, på hvordan ulike forhold utenfor Norges grenser påvirker og potensielt kan true norske interesser.

Nordmenn som har dratt til Syria for å delta i borgerkrigen, har vært en uttrykt bekymring for norske myndigheter lenge. E-tjenesten peker nå ut de rundt 40-50 nordmennene som har dratt til Syria de siste årene, som den desidert største terrortrusselen mot Norge i tiden fremover.

Generalløytnant og etterretningssjef Kjell Grandhagen viser til at Syria-farerne har deltatt i heftige kamphandlinger og har mottatt militær trening, og han mener det er en reell fare for at de kommer hjem radikalisert og «hardnet».

– I takt med at flere av disse etter hvert vil komme hjem, vil de utgjøre en stigende trussel mot Norge. Vi frykter at handlinger kan skje i lang tid etter at de har kommet tilbake, sier Grandhagen.

Rekrutterer i Vesten

E-tjenesten peker i sin rapport på at de ytterliggående grupperingene som opererer i Syria, ikke bare har som siktemål å velte Assad-regimet, men også har målsettinger om å gjennomføre terrorangrep i Vesten og at de derfor bevisst rekrutterer personer fra Europa og Amerika.

Forsvarsministeren deler E-tjenestens bekymring.

– Det er åpenbart urovekkende at de som reiser til Syria opparbeider seg kamperfaring, blir radikalisert og uttrykker intensjoner om å ramme vestlige mål, sier Søreide til NTB.

Hun sier regjeringen er opptatt av en helhetlig innsats mot denne gruppen, der Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvar for dem som kommer hjem, og der tiltak for å forebygge radikalisering er en vesentlig komponent.

Militant islamisme

Etter terrorangrepene 22. juli 2011, fikk norske sikkerhetsmyndigheter kritikk for å ha oversett høyreekstrem terrorrisiko og fokusert for mye på islamister. E-tjenesten mener imidlertid at militant islamisme fremdeles utgjør den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge og norske interesser.

«Det er fra aktører med ideologisk tilhørighet til militant islamisme det fremkommer intensjon og kapasitet til å gjennomføre terrorangrep som kan ramme norske interesser», understrekes det i rapporten.

Ifølge rapporten kommer imidlertid ikke de mest alvorlige terrortrussel lenger fra al-Qaidas kjerneorganisasjon i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan, men fra en rekke mer fragmenterte, omskiftelige og uoversiktlige grupper og nettverk. Gruppene som har fotfeste i Syria, al-Nusra-fronten og Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL), trekkes fram som spesielt bekymringsfulle.

Digitale angrep

Cyber-angrep trekkes fram som den andre mest betydelige trusselen mot norske interesser framover.

For første gang navngir E-tjenesten Kina og Russland som de to statene som utgjør den største trusselen mot Norge når det gjelder digital kriminalitet.

I rapporten understrekes det at statlige aktører har kapasitet til å utrette betydelig skade gjennom sabotasje.

– Vi bør ta truslene i det digitale rom på største alvor. Vi er nok fortsatt der at vi ikke fullt har tatt innover oss hvilke alvorlige konsekvenser både etterretningsvirksomhet og sabotasje mot våre viktigste nettverk kan ha, sier Grandhagen.

Han nevner departementene, kraftforsyningen, finansnæringen og kritisk viktig industri som spesielt utsatte mål.

De neste ukene vil også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) legge fram sine åpne trusselvurderinger. (©NTB)