Rett før jul kom nyheten som mange har tolket som at det som er planlagt å bli Norges dyreste veistrekning, E18 Vestkorridoren gjennom Bærum og Asker, var i ferd med å renne ut i sanden:

Prosjektgruppen hadde brukt mer penger enn de hadde fått, og måtte legge ned arbeidet.

Fra kilder tett på prosjektet får Nettavisen opplyst at årsaken til Vegvesenets høye pengebruk var politiske signaler om at de bare skulle kjøre på, og at bevilgningene ville komme. Endringer i kommandokjeden gjorde derimot at denne uformelle måten å gjøre det på ble stanset. En kunne ikke leve med blankofullmakter.

At prosjektet ble stoppet helt, har spesielt i Oslo - som har kjempet mot prosjektet - blitt ansett som en stor seier, men i revidert budsjett gjør regjeringen klart at de står bak satsingen:

Full fremdrift

Det legges 340 millioner kroner på bordet for å sikre full fremdrift i planarbeidet.

- Med denne bevilgningen legger vi til rette for at E18 kan åpne for trafikk i 2027, og ikke i 2028, som har vært hevdet tidligere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

- E18 Vestkorridoren er et stort og viktig samferdselsprosjekt både lokalt og nasjonalt som regjeringen vil ha på plass så fort som mulig. Vi foreslår derfor å bevilge 340 millioner kroner allerede i år. Med dette sikrer vi full framdrift, slik at det er klart for anleggsstart så snart Stortinget har behandlet saken, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Opposisjonen i Oslo jubler

Mens byrådet i Oslo, bestående av Arbeiderpartiet, SV og MDG har lagt inn innsigelse mot utbyggingsplanene, har Høyre både i hovedstaden og i Akershus vært noen av de største garantistene.

Byrådslederkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg (H) er svært fornøyd med utviklingen i saken:

- Dette viser at de som jublet over byggestans heldigvis jublet for tidlig. Prosjektet tok bare en liten pause. Det er veldig bra at regjeringen følger opp den lokale enigheten og er så tydelig på at E18 skal bygges, sier Lae Solberg til nettavisen.

- Om E18 ikke bygges vil trafikken inn til Oslo ifølge Statens Vegvesen øke med 12 prosent det neste tiåret. Det vil føre til enorme køer og miljøbelastninger. Det ønsker ikke Høyre.

Oslo-byrådet: - Utrolig sløsing

- Dette er en helt utrolig sløsing med skattebetalerens penger. Først legger Dale nærmest ned veiprosjektet, for å så starte det opp igjen uker etterpå. Fremfor å bruke 15 milliarder på en ny forurensende motorvei, burde Høyre, Frp og Venstre-regjeringen bidratt til billigere og bedre kollektivtilbud som kommer alle til gode, sier konstituert samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til Nettavisen.

- I Oslo står regjeringens miljøfiendtlige veibonanza i fare for å reversere de fremskrittene vi har hatt for å få ned klimautslippene, gi barn trygge skoleveier, og gi folk ren luft å puste. Det attpåtil bompengehykleri når Høyre og Frp later som de synes bompengene er for høye, når vi vet at ny E18 vil gi et bompenge-sjokk på opp mot en månedslønn om få år, påpeker han.

Kjemperegning

Det er i all hovedsak to årsaker til at E18 Vestkorridoren er et så omstridt prosjekt:

I Oslo er spesielt MDG veldig opptatt av at det ikke skal bygges mer veikapasitet inn til hovedstaden, og prosjektet vil i alle fall føre til ett felt mer inn til hovedstaden.

En større bekymring er at prosjektet er antatt å koste rundt 40 milliarder kroner, og at brorparten av dette skal dekkes av bompenger.

Det er beregnet at å kjøre strekningen tur-retur vil koste rundt 200, og den høye prisen er beregnet å ville føre til at veien vil få mindre trafikk enn dagens vei.

En videre konsekvens av denne trafikknedgangen er at Oslo er redd for at inntektene i Oslo-bomringen vil falle, og at det dermed blir mindre midler til å finansiere kollektiv- og sykkelsatsinger i hovedstaden.