GÅ RETT TIL DYRESIDEN

Dype havområder er fremdeles utilgjengelig for folk flest. Det forskes iherdig for å avdekke havets hemmeligheter, og på tirsdag møtes 2000 forskere fra 82 land i Valencia for å sammenligne funn.

Det globale arbeidet heter Census of Marine Life. Det avsluttes i 2010 og skal lede til tre større forskningsverk, skriver AP.

En million ukjente arter
Det er omtrent 230.000 arter som i dag er kjent for vitenskapen. Antallet uoppdagede arter er mye større, og det estimeres at det totalt er omtrent en million dyrearter i verdenshavene.

- Vi oppdager stadig nye ting, men forskere arbeider også med data som allerede er innsamlet for å skaffe seg et bilde av livet i havene, sier seniorforsker Ron O´Dor ifølge AP.

En av nyoppdagelsene er en art av sjøedderkopp som holder eggene sine et spesielt anheng under kroppen. Sjøedderkoppen ligner fysisk på landedderkoppen, men de er sannsynligvis ikke i slekt. Den kan befinne seg så dypt som 7000 meter, og de største kan bli opp mot 70 cm lange.

Sjøstjerneby
Forskning på dype havområder rundt Antarktisk har blant annet avdekket en «by» med millioner av små slangestjerner, en underart av sjøstjerner.

(Artikkelen forsetter under bildet)

Forskere har også oppdaget at flere blekksprutarter uten blekk har spredt seg fra Antarktisk til dypvannsområder over hele verden. Dypvannsblekksprut trenger nemlig ikke blekk for kamuflasje siden havet er så mørkt.

Les mer fra Dittdyr. no:

Ville spille golf - reddet 20.000 dyr

Disse kan bli borte

Her sultet 28 dyr i hjel

Norsk kartlegging
Også i Norge utarbeider forskere en stor oversikt over havbunnen. Prosjektet Mareano finansieres av fire departementer og er et omfattende biologisk og geologisk forskningsarbeid.

- Vi har Europas største kartleggingsprogram. Det er unikt og har pågått siden 2006. Vi startet med sørlige Barentshavet og Nordland og går videre for å avdekke alle norske havområder, sier havforsker Lene Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet til Nettavisen.

Nye arter
Prosjektet har gjort flere spennende oppdagelser.

- Vi har funnet mange nye korallrev og gjort nye oppdagelser om utbredelse av arter. Kartlegging av nye arter er et omfattende arbeid, og vi har funnet uventede arter i norske farvann, sier Buhl-Mortensen.

Mareano ledes av Havforskningsinstituttet, Norsk geologiske undersøkelse, Statens kartverk sjø.