Gå til sidens hovedinnhold

Egoistiske krav

I forrige utgave av Vestkanten skrev vi om en gruppe foreldre som kjemper mot nedleggelse av Telthusbakken og Sophus Bugges plass barneparker. Mona Langset, småbarnsmor fra St. Hanshaugen, ønsker heller at det bygges barnehager der barneparkene ligger.

St. Hanshaugen: Noen foreldre snakker veldig mye og veldig høyt om å opprettholde parkene. De snakker ikke på vegne av så veldig mange. At de skal kjempe med nebb og klør for å beholde parkene, er både sneversynt og egoistisk, så lenge barnehagesituasjonen er slik som den er i dag, sier Mona Langset.
Ingen vil miste parkplass
Langset vektlegger at ingen av bydelens barn vil miste tilbudet om parkplass selv om de to parkene legges ned. De må bytte park, men vil fortsette å gå sammen med barn de kjenner fra den gamle parken.
Parkene må i dag ta opp barn utenfra for å demme opp for underskuddet av barn. I dag er 85 av 112 parkplasser i bruk.
Når det kommer til foreldrenes argument i artikkelen om at mange egentlig vil ha plass til barna sine i park, men at de ikke kommer igjennom til administrasjonen, har Langset følgende kommentar.
Det har aldri vært noe problem å få parkplass i Bydel St. Hanshaugen. Det har alltid vært ledige plasser. Når noen skylder på at de ikke har fått plass fordi de ikke har kommet gjennom på telefonen til barnehagekontoret, har de ikke ringt mange nok ganger. De kommer igjennom til slutt, sier hun.
Venter bare på klarsignal
Langset legger til at hvis Sophus Bugges- og Telthusbakken barneparker legges ned, kan det komme 40 nye barnehageplasser der i stedet. Dette er barnehageplasser bydel St. Hanshaugen har stort behov for, påpeker Langset
På Sophus Bugge vil Fagerborg menighet innlemme parken i sin barnehage. Det vil gi 18 nye småbarnsplasser. Menigheten har bevilget pengene som skal til, og venter bare på klarsignal fra kommunen. Hvis Kanvas, som driver barnehagen vegg i vegg med Telthusbakken, får bruke området som er park i dag, kan det bli minst 20 nye barnehageplasser.
Kanvas, som er det nye navnet på Barnehageforbundet, driver barnehager kun for sine egne medlemmer. Men hvem som helst kan melde seg inn, i følge Langset. Og bydelen har satt det som en forutsetning for utvidelsen at de nye barnehageplassene skal gå til barn i bydel St. Hanshaugen.
Mange helt uten tilbud
Så langt er det eneste planlagte barnehageprosjektet bydelen har fått til, en midlertidig kjempebarnehage som ligger utenfor bydelen; Fryd, på Sophies Minde. Alle de andre planlagte barnehageprosjektene er enten skrinlagt, eller utsatt, og mange barn i bydelen står helt uten tilbud. Selv har Langset hatt flaks og fått barnehageplass til sønnen sin på tre år, men hun kjenner mange som ikke har vært like heldige.
143 barn over ett år står på venteliste. Dette er barn uten noe som helst tilbud. 27 av disse barna er over tre år. Noen av treåringene går i familiebarnehage i dag, men vil miste denne plassen i desember fordi de går av for aldersgrensen. Da vil store barn som er vant til å gå i barnehage, plutselig måtte begynne hos dagmamma, eller i park sammen med mye mindre barn, og uten noe pedagogisk tilbud. Dette er ikke bra. I tillegg står 64 barn under ett år på venteliste i dag. Men det vil fort bli flere, hevder Langset.
Tirsdag 15. november kom en rapport som viser at på landsbasis vil 31.000 barn stå i barnehagekø til neste år. Antallet øker, blant annet fordi at når maksprisen går ned til 2.250 kroner fra januar, vil flere naturlig nok ha barnehageplass.
Så når barnehagesituasjonen er slik den er, synes jeg det er egoistisk av foreldrene å tviholde på plassene til barneparkene. Jeg håper at bydelspolitikerne ikke gir etter for kravene til noen få, men veldig høyrøstede foreldre, avslutter Mona Langset.

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere