Gå til sidens hovedinnhold

Eiendomsskatt var ugyldig: - Alle i Oslo må få pengene tilbake

Oslo kommune saksøkt:

Oslo kommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig, har Høyesterett konkludert. Men kommunen får medhold i sitt høye bunnfradrag.

3400 privatpersoner har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016. Tirsdag falt dommen som kan gi konsekvenser for resten av landet.

Kjennelsen fra Høyesterett innebærer at kommunen må betale tilbake eiendomsskatt de fikk inn i 2016 til privatpersonene som har saksøkt dem.

«Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen. Derimot lå det innenfor kommunens skjønnsfrihet å fastsette bunnfradraget til 4 millioner kroner», skriver Høyesterett i en pressemelding.

Et flertall på tre av fem dommere i Høyesterett slår fast at eiendomsskatten i hovedstaden i 2016 ble skrevet ut for sent - og derfor er ugyldig.

Les også

Saken om Oslos eiendomsskatt opp i Høyesterett

Eiendomsskatten ble skrevet ut i slutten av juni 2016, men fristen var ikke juni siden 2016 ikke var det første året Oslo skrev ut eiendomsskatt. Høyesterett understreker også til at kommunen «så langt råd er» ikke hadde skrevet ut skatten innen 1. mars.

- Sviende nederlag for byrådet

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, karakteriserer dommen som et stort nederlag for det rødgrønne byrådet.

- Dette er et sviende nederlag for Arbeiderparti-byrådet i Oslo, og det er ille at Arbeiderpartiet-byrådet i landets største kommune svikter så grunnleggende at de blir dømt i Høyresterett, sier Lae Solberg til Nettavisen.

- Dommen viser at byrådet har vært uprofesjonelle og har hastevedtatt en ulovlig skatt, legger han til.

Lae Solberg mener dommen nå må få konsekvenser for alle som har betalt eiendomsskatt i 2016.

- Jeg forventer at byrådslederen nå bekrefter at det ikke bare er de som har saksøkt kommunen som nå får tilbake pengene, men at de betaler tilbake skatten til alle som de urettmessig har krevd inn skatten fra, sier han.

Får medhold om bunnfradrag

Høyesterett har imidlertid enstemmig fastslått at Oslo kommunes eiendomsskattemodell med et høyt bunnfradrag er lovlig.

Saksøkerne mente at selve skattemodellen var ulovlig. Saksøkernes hovedpoeng har vært at bunnfradraget er satt så høyt at mange boliger i Oslo i realiteten ikke får eiendomsskatt. På dette punktet har kommunen vunnet fram i alle de tre rettsinstansene.

Bystyret i Oslo kommune har fastsatt et bunnfradrag på fire millioner kroner i eiendomsskatten. Et slikt bunnfradrag fritar opp mot 80 prosent av alle boenheter i kommunen for eiendomsskatt, ifølge høyesterettsdommen.

- Høyesterett skriver at det er en grense for hvor høyt bunnfradraget kan settes, og at Oslo kommune er nær den grensen. Det viser at kommunen har beveget seg helt i ytterkant til det som er tillat, og det er svært uklokt, for en kommune må holde seg godt innenfor regelverket. Det gjelder selvfølgelig også når en skriver ut ekstra skatter til innbyggerne, sier Lae Solberg.

Les også

Oslo kommune om eiendomsskatt: – Vi har fulgt loven

- Betydelige begrensninger

At Høyesterett mener Oslo kommune skrev ut skatten for sent i innføringsåret får konsekvenser for hele kommune-Norge. Med stor sannsynlighet vil ingen kommuner som ønsker å gjeninnføre eiendomsskatt rekke å skrive ut skatten med virkning fra det første året i en valgperiode.

- Denne beslutningen legger en betydelig begrensning på et nytt kommunestyres mulighet til raskt å realisere politikken man går til valg på, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) i en pressemelding.

Steen er likevel glad for at de har fått medhold i at Oslo kommunes eiendomsskattmodell er lovlig.

- For oss har det vært viktig å kunne skjerme mindre verdifulle eiendommer fra eiendomsskatt. Jeg er glad for at et enstemmig Høyesterett mener det rødgrønne byrådet var i sin fulle rett ved innføringen av en moderat eiendomsskatt for å finansiere nødvendige velferdsløft i Oslo. Høyesterett har altså bekreftet at norske kommuner har stor skjønnsfrihet i utformingen av eiendomsskatt og frihet til å utforme sin politikk, sier Steen.

Les også

Kjernevelgerne straffer Arbeiderpartiet og Raymond Johansen for bompengene

- Det er skuffende

Kommunenes interesseorganisasjon KS har vært partshjelp for Oslo kommune i Høyesterett i spørsmålet om utskrivningsfrist.

- Det er skuffende at Høyesterett har kommet til at fristen ved nyutskriving er 1. mars og ikke innen utgangen av juni slik som ved utskriving av eiendomsskatt for aller først gang. En slik rettsforståelse har som konsekvens at noen kommuner vil få et år mindre effekt av et vedtak om innføring av eiendomsskatt enn andre kommuner, sier områdedirektør for interessepolitikk i KS Helge Eide.

Striden om eiendomsskatten i Oslo kommune har nå gått gjennom hele rettssystemet. I tingretten fikk Oslo kommune fullt medhold, mens Borgarting lagmannsrett kom til et delvis annet resultat i oktober i fjor. Lagmannsretten mente da at kommunen ikke hadde overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Kommentarer til denne saken