I dag begjærte Spesialenheten Eirik Jensen varetektsfengslet i åtte nye uker, som Nettavisen meldte tidligere denne uken.

Se video med Eirik Jensen i retten:

- Spesialenheten begjærer varetektsfengsling i åtte uker da det vil støte den allmenne rettsfølelsen at han er på frifot, sa fungerende leder i Spesialenheten, Jens Olav Sæther i retten.

Spesialenheten gikk dermed mot hovedregelen om varetektsfengsling i maksimalt fire uker. Sæther var også undrende til Jensens oppsiktsvekkende opplysninger om at han hadde anmeldt flere personer i Spesialenheten.

Borgarting lagmannsrett mente ved forrige fengsling at narko- og korrupsjonsdommen var så alvorlig at det vil kunne svekke tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri.

Har levert flere anmeldelser

Den tidligere politimannen kom med flere anklager mot påtalemyndigheten da han forklarte seg i retten.

- Jeg er dømt en gang i tingretten, jeg er forsøkt dømt en gang til i lagmannsretten, men jeg har ikke begått de forholdene, sa en kampklar og offensiv Jensen.

- Videre fengsling av meg har en stor betydning for meg med å gå videre i min prosess. Jeg har anmeldt flere aktører, blant annet etterforskningsleder i Spesialenheten Liv Øyen og nestleder og aktor i saken mot meg, Guro Glærum Kleppe til Riksadvokaten.

Riksadvokaten er det øverste påtaleorganet i landet. Det var også de som i siste rekke tok ut tiltalen mot Jensen og er ansvarlig for tiltalen.

Det er Spesialenheten som har ledet etterforskningen mot Jensen, men de har fått bistand fra mannskaper fra Kripos, Økokrim og Oslo politidistrikt.

I retten kom det frem oppsiktsvekkende opplysninger om at Øyen og Kleppe er anmeldt for grov uforstand i tjenesten. Jensen hadde med seg anmeldelsen i retten og består av 15 punkter.

- Det er også anmeldelser mot andre sentrale tjenestemenn. For å belyse min side av saken, og jobbe med det på lik linje som ved ankeforberedelsene, blir det uforholdsmessig å holde meg varetektsfengslet. Det jeg gjør nå er å angripe et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De kan ikke etterforske seg selv, se Jensen.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med Glærum Kleppe eller Øyen i Spesialenheten.

Det var 19. juni ble den tidligere betrodde polititoppen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld og har anket dommen til Høyesterett og den er altså ikke rettskraftig. I første pausen under rettsmøtet med domsopplesningen ble han pågrepet av mannskaper fra Spesialenheten og to spanere fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Les også: Dømt til maksimal straff: Slik kan fengselstilværelsen bli for Eirik Jensen

Selv om Jensen var svært offensiv i retten hadde ikke hans samboer, Ragna Lise Vikre, store forhåpninger om løslatelse.

- Sett i lys av hva som er skjedd tidligere har jeg ikke de store forhåpningene om løslatelse, sier Vikre til Nettavisen, med henvisning til forrige avgjørelse i lagmannsretten.

- Nå starter krigen

Da Jensen kom i rettssalen ga han sin samboer, som han mener er hans viktigste støttespiller, en god klem, samtidig som han hvisket:

- Nå starter krigen.

Jensen påpekte også at pågripelsen av ham, i pausen av rettsmøtet da han fikk dommen, var en maktdemonstrasjon av påtalemyndigheten.

- I dommen mot meg er det en rekke saksbehandlingsfeil. Sammen med mine advokater vil vi angripe dette. Mitt ambisjonsnivå er å belyse saken fra alle vinkler. Dette er blitt en livsoppgave. Jeg må også si at pågripelsen av meg var en maktdemonstrasjon. Det handler om måten det ble gjort på, sa Jensen.

- Jeg ble pågrepet og ført direkte i fengsel. Jeg har ikke fått ordnet med økonomi, familieforhold og jeg har en eldgammel mor som det mulig er siste gang jeg har sett hvis jeg ikke får henne til fengselet.

Jensen påpekte også at han ikke er en voldelig person, at han har vært på frifot i over seks år og at han har møtt i alle berammede rettsmøter og svart på alle spørsmål han har fått.

Lovanvendelsen som går på straffeprosesslovens § 172 er i hovedsak myntet på personer som er dømt for drap, volds- og sedelighetsforbrytelser. Men den blir også brukt i en del alvorlige og grove narkotikasaker.

Hovedregelen i Norge er også at personer ikke skal sone en fengselsstraff før dommen er rettskraftig. Siden Jensen har anket til Høyesterett mener han bestemt at han ikke skal sone en dom som han i tillegg mener er feil.

Jensen-forsvarer John Christian Elden mener det ikke foreligger grunnlag for at Jensen støter den allmenne rettsfølelse eller skape utrygghet ved å være på frifot.

Elden brukte meningsmåling i retten

Eden mener en meningsmåling beviser dette. Han leverte inn en meningsmålingen som dokumentasjon i fengslingsmøtet hvor Oslo tingrett skal ta stilling til videre fengsling, skriver NTB.

Ifølge Elden ble målingen tatt opp av Opinion 13. juli. Det er privatpersoner som på eget initiativ har fått og betalt for meningsmålingen.

– Av dem som ble spurt, mente en firedel at det var støtende at Jensen er på frifot, forklarte Elden i retten.

Dermed mener forsvareren å kunne argumentere for at tre firedeler av de spurte ikke mener det vil støte deres rettsfølelse om Jensen er på frifot.

Elden understreket at tallet blir annerledes om man tar bort de som ikke har noen mening om saken.

– Da mener fortsatt to tredeler av de spurte at det ikke vil støte deres rettsfølelse om han er på frifot, sa Elden, ifølge NTB.

Spesialenhetens Sæther argumenterte med at Jensen har fått tilrettelagt de nødvendige behovene han trenger i Kongsvinger fengsel.

- Han får tilgang til eksterne og interne helsetjenester, tilbud om samtaler med psykiater når han måtte ha behov, sa Sæther i retten.

- Av aktivitetstilbud har Jensen fått en PC til å føre egne notater og han gis adgang til bøker og filmer. I tillegg får han motta besøk, ringe sine nærmeste og tilgang til lufting.

Elden på sin side mener det langt fra optimalt for Jensen å forberede ankesaken til Høyesterett mens han sitter i fengsel.

Har det tungt i fengsel

Nettavisen får opplyst at de snart fire ukene i fengsel har vært svært krevende for Jensen. Han har ikke benyttet seg av fellesskapsaktiviteter, hatt noe kontakt med andre innsatte og oppholder seg for det aller meste for seg selv på cellen, med unntak av sporadiske lufteturer og samtaler med fengselspresten.

Ved tre tilfeller har han fått besøk av sine nærmeste.

Han har også brukt tiden til å skrive flere brev, ett av dem på 36 sider der han langer ut mot dommen, som Nettavisen har omtalt.

- Jeg må si vi ble opprørte og forbannet, skriver den tidligere politimannen blant annet om dommen i det krasse brevet.

Han kritiserer også Spesialenheten for deres håndtering av saken. Spesialenheten har på et internmøte hos Riksadvokaten i mars, før Norge ble stengt ned på grunn av koronaen i mars, blitt omtalt med rosende ord for deres håndtering av saken, får Nettavisen opplyst.

I forrige fengslingsmøte kritiserte Jensen også måten han ble pågrepet i pausen av domsopplesningen. Samboer Ragna Lise Vikre mente pågripelsen minnet om en maktdemonstrasjon.

I samme sak som Jensen ble hasjsmugleren Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel. Han fikk betydelig strafferabatt, syv år, for å ha snakket Jensen inn i saken. I tillegg fikk han ett års strafferabatt for tiden som er gått.

Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013 og har mer eller mindre sittet varetektsfengslet på Ila i over seks og et halvt år. Ingen andre i Norge har sittet så lenge i varetekt i moderne tid.