OSLO TINGRETT (Nettavisen): Jensen er dermed frifunnet for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Juryen mener derimot at ytelsene han fikk av Gjermund Cappelen er å regne for korrupsjon, og konkluderer med at korrupsjonen er grov.

I grunnlaget for spørsmålet ble det vist til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

Juryen i Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse mandag ettermiddag, etter å ha rådslått om bevisene og spørsmålene om skyld i narkotika- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen.

Det er gått seks dager siden juryen trakk seg tilbake for å finne svarene i den historiske straffesaken.

Les: Eirik Jensen kan bli pågrepet selv om han blir frikjent av juryen

Umiddelbart etter at juryen hadde kommet med sin kjennelse, trakk de tre fagdommerne seg tilbake for å vurdere hvorvidt den skal settes til side.

Det er uvisst hvor lang tid fagdommerne trenger på å vurdere spørsmålet, men trolig har de på forhånd diskutert seg imellom hvordan de skal forholde seg til forskjellige utfall.

Eirik Jensen forlot retten kort tid etter kjennelsen og gikk inn i bakrommet med sitt forsvarerteam. Han var sterkt preget, støttet avsibn samboer.

Les: Direkte: Juryen om skyldspørsmålet i Eirik Jensen-saken

Rettskommentator overrasket
Rettskommentator Inge D. Hanssen er overrasket over at juryen svarte forskjellig på om Eirik Jensen er skyldig i de to tiltalepunktene i saken mot ham.

Juryen kom fram til at Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men at han ikke er skyldig i medvirkning til innføring av hasj.

– Jeg er overrasket. Jeg hadde ventet ja på begge spørsmålene eller nei på begge, sier Hanssen til TV 2.

Han stiller spørsmål ved hva Jensen skulle la seg korrumpere for, hvis det ikke var for narkotikainnførselen.

– Dette er overraskende for meg, for etter min oppfatning henger dette sammen. Ifølge tiltalen skulle han ha hjulpet til med hasjsmugling mot betaling. Nå er det bare det ene igjen, da mener jeg det er litt dårlig sammenheng i juryens svar, sier Hanssen.

Juryens avgjørelse skal nå vurderes av fagdommerne, som enten kan velge å sette den til side eller ta den til følge.