Det sier rettskommentator Inge D. Hanssen til TV 2.

Hele straffesaken mot Eirik Jensen skal behandles på nytt med nye dommere som følge av at fagdommerne har satt juryens kjennelse til side.

– Dommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post 1, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

Dommerne har dessuten kommet til at de to tiltalepunktene henger så tett sammen at de må vurderes sammen.

– Hele saken skal derfor behandles på nytt med nye dommere, sa Heyerdahl.

En fortumlet Jensen fikk spørsmål om han forsto fagdommernes beslutning.

– Egentlig ikke, men ja, svarte han.

Elden: - Svært overraskende

Svært overraskende, veldig spesielt og en lite verdig sorti av juryordningen, sier Eirik Jensens forsvarer, advokat John Chr. Elden.

– Det er svært overraskende at fagdommerne ikke kan godta juryen som har sittet i seks dager og vurdert dette grundig. Det var Eldens umiddelbare kommentar etter at juryens kjennelse om at Jensen er uskyldig i medvirkning til import av hasj ble satt til side av fagdommerne i Borgarting lagmannsrett mandag.

– Dette er en lite verdi sorti av juryordningen. Det finnes ingen fellende bevis, og da har fagdommerne basert dette på en helhetsvurdering, fortsatte Elden.

- Dette undergraver jurysystemet, sier Elden til TV 2.

Forsvarsadvokaten sa at Jensen ble overrasket, selv om alle muligheter har vært diskutert.