Gå til sidens hovedinnhold

Eirik Jensen må fortsatt sitte varetektsfengslet

Den narkotika- og korrupsjonsdømte politimannen Eirik Jensen er av Oslo tingrett fengslet i åtte nye uker.

Det er klart etter at Jensen ble fremstilt for ny fengsling onsdag.

Les også: Eirik Jensen blir sittende i varetekt – Høyesterett forkastet fengslingsanken

- Retten mener at disse omstendighetene alt i alt underbygger at det er egnet til – og en risiko for – å støte allmennhetens rettsfølelse om Jensen løslates. Etter rettens syn taler hensynet til allmennhetens rettsfølelse fortsatt med tynge for at han ikke løslates, skriver dommer Jannicke Johannesen i Oslo tingrett i fengslingskjennelsen.

Ekspolitimann Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Dommen ble anket på stedet, og Høyesterett skal nå ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort.

Les også: Eirik Jensen begjærer seg løslatt fra fengsel - har anmeldt flere personer i Spesialenheten til Riksadvokaten

Kommentarer til denne saken