Se video: Derfor ble Eirik Jensen lynforbannet:

Nettavisen publiserte nylig deler av et skjult lydopptak med Eirik Jensens utblåsning mot nestleder i Spesialeneten, Guro Glærum Kleppe, i et møte som fant sted i Kongsvinger fengsel i begynnelsen av mai.

Det hun og kollegaen, spesialetterforsker Øivind Frøisland, ikke visste var at Jensens tidligere advokat Sigurd Klomsæt i skjul hadde en båndopptaker og det som ble sagt i hele møtet ble tatt opp. Dette er ikke ulovlig så lenge man er del av samtalen.

- Jeg er forbannet og blir ikke tatt på alvor på de tingene jeg har tatt opp. Det er mitt fag. Jeg har drevet på med dette i 26 år. Jeg er blitt behandlet som om at jeg er en drittunge. Det irriterer meg. I tillegg irriterer det meg at Guro Glærum Kleppe bestandig har unnlatt å ta tak i de tingene jeg har meldt inn, sier Jensen i et intervju med Nettavisen om hvorfor han blåste ut mot henne.

Les også: Eirik Jensen tordner i skjult lydopptak fra fengselet: - Det har foregått så mye faenskap i denne saken

- Blir behandlet arrogant

- Når jeg anmelder tjenestemenn er det hennes fordømte plikt å ta det på alvor. Da skal jeg ikke bli møtt med at Spesialenheten erklærer seg inhabil og ikke vil ta i anmeldelser mot disse tjenestemennene fordi det er de som har skapt saken mot meg. Når de ulovlige metodene er grunnlag for å starte en straffesak, da blir jeg lynforbannet.

Les også: Eirik Jensen hevder han er rammet av ulovlige politimetoder

I det skjulte lydopptaket sier Jensen at det har foregått mye faenskap i saken mot ham. Jensen påstår også at Spesialenheten er lurt trill rundt av Anders Rasch-Olsen, en politileder i Oslo som er ansett å være en nestor innen informantvirksomhet. I det skjulte lydopptaket sier Jensen at det er brukt ulovlige politimetoder i saken mot ham og hasjsmugleren Gjermund Cappelen og kaller det uetisk og «inn i helvete amatørmessig».

I en kort SMS tilbakeviser Rasch-Olsen anklagene og sier han ikke kjenner seg igjen i dem.

Glærum Kleppe har ved minst to anledninger fått mye ros for hvordan hun og Spesialenheten har håndtert Jensen-saken på interne møter hos Riksadvokaten, får Nettavisen opplyst. Det ene tilfellet var i et møte i mars 2020, før koronaen brøt ut, og det andre tilfellet var i et digitalt møte i november i fjor, like etter at Jensen-dommen var rettskraftig etter at Høyesterett nektet anken fremmet.

Det var i juni i fjor at Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av 13,8 tonn hasj fra 2004 til november 2013. Dommen mot ham var knusende og Jensen ble ikke trodd på noe av sin forklaring av dommerne.

Han påstår hardnakket at han er uskyldig dømt.

STORT INTERVJU: Eirik Jensen fikk ikke se eller møte kjæresten på åtte måneder: - Hun sliter med hvor jævlig det er her

Cappelen ble dømt til 13 års fengsel i samme sak. Normalt ville han også fått 21 års fengsel, men fikk strafferabatt for å ha tystet på Jensen og for å ha lagt alle kortene på bordet.

- Var det nødvendig å bli så hissig og bruke banneord i møtet?

- For meg var det det. Det var et oppladet trøkk over mange år. Å bli behandlet så arrogant som jeg er blitt hver eneste gang jeg har vært i kommunikasjon med Spesialenheten mener jeg det er helt på sin plass å snakke rett fra leveren. Det er sikkert ikke dannet i juristverden, men for meg, som er en enkel gategutt, var det helt naturlig å benytte den muligheten til å fortelle hva jeg mente, sier Jensen.

- Hvilke tilbakemeldinger har du fått i etterkant av møtet?

- Jeg har ikke hørt fra noen.

Les også: Eirik Jensen forteller: Dette er det verste med å være i fengsel

Nettavisen sendte en rekke spørsmål til Glærum Kleppe på mail, etter hennes ønske. I et generelt svar skriver hun:

«Spesialenheten tok initiativ til møtet på Kongsvinger fengsel den 4. mai 2021. Eirik Jensen og hans forsvarere har siden mars 2015 hatt fullt innsyn i alle sakens dokumenter. Formålet med møtet var å snakke med Eirik Jensen og [det som var] hans nye advokat, Sigurd Klomsæt, om innsyn i sakens dokumenter etter advokatbyttet.

Det var også et formål å ta opp hvordan vi best skulle kommunisere, slik at ulike henvendelser fra Jensen og hans advokat ble mottatt og besvart på riktig måte. Etter møtet har Jensen og advokat Klomsæt fått skriftlig svar på sine henvendelser. Jeg var ikke klar over at advokat Klomsæt tok opptak av samtalen.

Spesialenheten forholder seg til at det er varslet en begjæring om gjenopptakelse og har ikke nå noen ytterligere kommentarer til det som fremkommer i e-posten din.»

Etter at Nettavisen fikk dette svaret er altså Klomsæt blitt byttet ut av Jensen og gått tilbake til Elden Advokatfirma hvor Farid Bouras nå er hans faste forsvarer.

Les egen sak: Eirik Jensen bytter advokat igjen

- Det er klart jeg blir forbannet

Før møtet kom skikkelig i gang informerte Glærum Kleppe og Frøisland om at de gjorde opptak under samtalen. Verken Klomsæt eller Jensen hadde innvendinger til dette, men Jensen kritiserer Spesialenheten for å ville dokumentere møtet.

- Det er klart jeg blir forbannet når jeg ser at nestkommanderende fra Spesialenheten, med et vitne og med båndspiller på bordet, skal sikre seg selv for at hun ikke skal gjøre noe galt. Nå har jeg holdt på i snart seks år og påstått at det er noe galt her, men de er ikke interessert i å høre på meg i det hele tatt. Det er klart jeg blir lynforbannet over den arrogante holdningen og at de ikke vil ta i dette.

Jensen kritiserer også Glærum Kleppe for at hun hadde forberedt møtepunkter som skulle tas opp og forklarer at det ikke er slik det fungerer i hans verden.

- Det er ingenting som forbauser meg når det gjelder Spesialenheten. Hun kom til og med med et eget manus der hun leste opp hva hun skulle si etter at hun hadde tatt på båndopptakeren. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når det gjelder dem. For meg var det ikke noen bombe, men jeg måtte le. Jeg er vant til å møte folk i alle deler av den kriminelle verden, men jeg tar ikke opp samtalene på bånd. Jeg sier til folk at vi er enige, så rekker vi frem hånden og sier om vi er enige.

Les også: Jensen skrev 36 sider langt brev på cellen - tordner mot fengselsdommen

- Er det ikke dobbeltmoralsk å klandre henne for at hun gjør opptak, men så gjøre dere det selv?

- Nå må du høre hva du spør om. Jeg har ikke klandret henne for at hun har tatt opp samtalen. Jeg samtykket til det. Men plutselig får jeg vite at de ikke vil levere opptaket ut, som med alt annet de ikke vil levere ut. Da må jeg være litt smartere, da, sier Jensen.

- Å ta opp en samtale du er del av selv er ikke straffbart. Det er dokumentasjon. Jeg har drevet på med dette i noen år og ville sikre meg selv. Jeg kunne ikke være sikker på at de ville gjenta noen av tingene de sa til meg.

- Var de i møtet for å få en hårføner

Den tidligere polititoppen sier at han i utgangspunktet ikke ville delta på møtet, men at det var hans daværende forsvarer, Sigurd Klomsæt, som oppfordret ham til det.

- Det kom ingenting ut av det møtet. Hun satt der med åpen munn etter den tiraden jeg blåste av. Jeg vil ha originalopptaket for å høre hva vi egentlig ble enige om. Det jeg husker var det jeg sa og har brent inne med i månedsvis. Det er ganske rene ord for pengene. Men jeg har ikke opplevd at vi har oppnådd noen ting med den samtalen.

Straffedømte Jensen er usikker på hva Spesialenheten ønsket å oppnå med møtet. Ifølge det skjulte lydopptaket ble det gjennomgått noen praktiske ting, heriblant om Jensens økonomi. Hovedtemaet var hvilke dokumenter Jensen og hans forsvarerteam skulle få tilgang til i den videre jobben med å prøve å få saken gjenopptatt.

- Var de i møtet for å få en hårføner eller var det å oppnå noe? For meg var det en grei anledning å gi en skikkelig tilbakemelding. Jeg hadde håpet på at de hadde tatt med seg den samtalen og spilt den av på kontoret og at noen som kjente meg forstod at jeg mente alvor - for det mener jeg.

- Jeg mener det er et skyggespill hvor ingen, verken media eller andre som er interessert, får tilgang til i å kikke dem i kortene. Det er ikke noen god reklame. Da har de ikke en vanntett sak. Det er min konklusjon.

Les også: Eirik Jensens samboer: - Det var mannen min, kjæresten min, som stod der og fikk en så forferdelig dom

Jensen var så opptatt med sin egen utblåsning at han i ettertid knapt husker hvilke temaer som ble tatt opp i møtet, forteller han. Han mener også at arbeidsledere må tåle å få harde tilbakemeldinger. Han mener også at kritikken, og formen på den, var berettiget.

- Ja, det var den. Jeg prøvde å følge med, men jeg merket at da hun dro frem manuskriptet sitt og begynte å lese var det så tørt, kjedelig og uinteressant. Jeg datt litt ut og husker ikke helt temaene. Men jeg husker at da hun var ferdig å prate sa jeg noe sånt som at nå er det min tur å si noen ord. Så kom tiraden.

- Jeg husker jeg dro av gårde lite grann, men dette er rene ord for pengene og slik jeg er vant til å operere. Når man har tatt en jobb, er leder og har et ansvar, får de tåle at folk blåser ut litt.

- Har ikke brukt banneord

- Har du i etterkant tenkt på om det kunne vært mer strategisk å formulere seg annerledes?

- Nei, tanken har ikke streifet meg. Jeg har vært ryddig i alle skrivene jeg har sendt og ikke brukt banneord eller noe som helst. Jeg har bare brukt ordene purring, varsel, anmeldelser og funn. Jeg har vært veldig dressert i all kommunikasjon med Spesialenheten og Riksadvokaten. Men det har ikke hjulpet meg i det hele tatt, tvert imot, jeg er blitt veldig håndterbar fordi jeg ikke har vist noen følelser i det jeg har skrevet.

- Ingenting av det jeg er kommet med er undersøkt. Da ser vi at uttrykket «David mot Goliat» er riktig. Da taper nok David. Jeg mener at innholdet i den samtalen er ganske illustrerende for den frustrasjonen du sitter inne med. Når du har sittet og hatt denne saken i syv og et halvt år, og ett år helt isolert og kun jobbet med dette, er det klart at du ser ting tydeligere og tydeligere.

Les også: Eirik Jensen samboer om den dramatiske pågripelsen: - Minner om en maktdemonstrasjon

Den tidligere politihelten er like forbannet i dag som da møtet med Spesialenheten fant sted i begynnelsen av mai. Han mener også at Glærum Kleppe og Frøisland ble tatt litt på sengen av at han var så krass i kritikken.

- Det ligger ikke i kulturen til verken politijurister eller politiet å erkjenne feil, men jeg mener at handlingsmønsteret til Spesialenheten viser at de skjønner at det er noe galt. Det ser jeg på de svarene vi har fått og jeg ser det på måten Riksadvokaten dekker det på ved å henlegge alle anmeldelser og alle skriv uten at det er gjort noen undersøkelser.

- Ikke et system jeg kjenner igjen

- Er det aktuelt med nye møter?

- Jeg er nok ikke den første som blir invitert til Spesialenheten. Og jeg tror neppe de kommer opp her hvis jeg inviterer til flere møter. Jeg kan møte hvem som helst når som helst. Jeg sitter jo bare her ...

Les også: Jensen leverte anmeldelse fra cellen - dette er de ti punktene han tar opp

63-årige Jensen mener funnene han har gjort vil endre saken og mener at politiet mister troverdighet hvis de bruker ulovlige etterforskningsmetoder.

- Det er ikke dette systemet jeg kjenner igjen fra tiden jeg bygget straffesaker. Da var det bestemt at vi ikke gjør noe galt. Vi kunne strekke strikken metodemessig, men aldri så langt at den slo mot oss og at vi mistet en sak i retten, sier Jensen.

Han mener det er en stor utfordring at han er dømt i en alvorlig sak og at ingen jurister i påtalemyndigheten kommer til å erkjenne feil.

- Det er det som er min frustrasjon og gjør det tungt å sitte her oppe. Du har ingen påvirkning. Du prøver å spille etter de spillereglene du kjente fra gamledager, men det nytter ikke. Det er en prestisjesak, da er fallhøyden stor. Det er det eneste jeg kan si.