OSLO TINGRETT (Nettavisen): Under fengslingsmøtet torsdag kom den tidligere polititoppen Eirik Jensen med oppsiktsvekkende påstander. Han gjorde det kjent at han har anmeldt flere personer i Spesialenheten for grov uforstand i tjenesten.

Se video av Jensens kritikk her:

Det er Spesialenheten som har etterforsket saken mot Jensen, men de har også fått bistand fra Kripos, Økokrim og Oslo politidistrikt.

Det var 19. juni ble den tidligere betrodde polititoppen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Jensen nekter all straffskyld og har anket dommen til Høyesterett.

- En tilværelse ingen kan forestille seg

Torsdag begjærte Spesialenheten Jensen varetektsfengslet i åtte nye uker. De ønsker å holde ham fengslet til anken er ferdigbehandlet, som ser ut til å kunne bli tre-fire måneder.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Jensen blir varetektsfengslet i åtte nye uker. Dermed fikk Spesialenheten medhold i sin begjæring.

«Retten mener det er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse om Jensen er på frifot. I en sammensatt og konkret helhetsvurdering legger retten avgjørende vekt på sakens helt spesielle karakter på grunn av Jensens stilling og rolle da lovbruddene ble begått, og på mistankens styrke. Dette må sammenholdes med lovbruddenes svært grove karakter, som etter grundig og gjentatt prøving har resultert i lovens strengeste straff», heter det i kjennelsen.

Jensen anket beslutningen på stedet.

I retten fortalte Jensen om hvordan han har hatt det i Kongsvinger fengsel etter at han ble pågrepet i retten for fire uker siden.

- Jeg sliter skikkelig. Jeg sover neste ikke. Jeg sover to timer i døgnet og har gjort det siden jeg kom inn. Ingen sovetabletter virker lenger. Det er en tilværelse som ingen kan forestille seg. Men jeg står ikke her og sutrer på grunn av det, sa Jensen.

Les også: Dømt til maksimal straff: Slik kan fengselstilværelsen bli for Eirik Jensen

Den tidligere polititoppen ga også et still til Spesialenhetens anmerkninger om at han får det han trenger i fengsel.

- Han får tilgang til eksterne og interne helsetjenester, tilbud om samtaler med psykiater når han måtte ha behov, sa fungerende leder i Spesialenheten Jens Olav Sæther i retten.

- Av aktivitetstilbud har Jensen fått en PC til å føre egne notater og han gis adgang til bøker og filmer. I tillegg får han motta besøk, ringe sine nærmeste og tilgang til lufting.

Jensen var langt fra overbevist.

- Det er så ille at man skriver en egenrapport om hvor fint det er, det er ikke slik. Alle anmerkningene som ble ramset opp her er noe alle innsatte får tilbud om. Det er ikke noe spesielt for meg, sa Jensen.

Har det tungt i fengsel

Nettavisen får opplyst at de snart fire ukene i fengsel har vært svært krevende for Jensen. Han har ikke benyttet seg av fellesskapsaktiviteter, hatt noe kontakt med andre innsatte og oppholder seg for det aller meste for seg selv på cellen, med unntak av sporadiske lufteturer og samtaler med fengselspresten.

Ved tre tilfeller har han fått besøk av sine nærmeste.

Han har også brukt tiden til å skrive flere brev, ett av dem på 36 sider der han langer ut mot dommen, som Nettavisen har omtalt.

- Jeg må si vi ble opprørte og forbannet, skriver den tidligere politimannen blant annet om dommen i det krasse brevet.

Han kritiserer også Spesialenheten for deres håndtering av saken. Spesialenheten har på et internmøte hos Riksadvokaten i mars, før Norge ble stengt ned på grunn av koronaen i mars, blitt omtalt med rosende ord for deres håndtering av saken, får Nettavisen opplyst.

I forrige fengslingsmøte kritiserte Jensen også måten han ble pågrepet i pausen av domsopplesningen. Samboer Ragna Lise Vikre mente pågripelsen minnet om en maktdemonstrasjon.

I samme sak som Jensen ble hasjsmugleren Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel. Han fikk betydelig strafferabatt, syv år, for å ha snakket Jensen inn i saken. I tillegg fikk han ett års strafferabatt for tiden som er gått.

Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013 og har mer eller mindre sittet varetektsfengslet på Ila i over seks og et halvt år. Ingen andre i Norge har sittet så lenge i varetekt.