OSLO (Nettavisen): Lørdag besluttet Oslo tingrett at de ville løslate Eirik Jensen fra varetektsfengsling i Kongsvinger.

Se intervju med Jensen, der han snakker om pågripelsen, litt lenger nede i artikkelen:

Etter at han fredag fikk dom på 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet, ble han pågrepet inne i rettssalen under rettsmøtet.

Jensen må likevel belage seg på noen ekstra dager i fengsel. Spesialenheten anket avgjørelsen om løslatelse og fikk såkalt oppsettende virkning. Dette betyr at han må sitte fengslet til anken er ferdigbehandlet.

- Like ille som Tom Hagen

Spesialenheten mener Jensen må fengsles fordi han har fått en endelig dom, men forsvarer for den tidligere polititoppen, John Christian Elden, argumenterte blant annet med at den ikke er endelig fordi den er anket til Høyesterett.

Etter beslutningen om løslatelse var det en offensiv Jensen som snakket med pressen. Han la ikke skjul på hva han mente om pågripelsen i retten.

- Det var like ille som å bruke Beredskapstroppen på Tom Hagen, sa han på Nettavisens spørsmål.

Les også: Elden: - Eirik Jensen vet ikke hva han er dømt for

Tom Hagen, som er siktet for drap eller medvirkning til dette, av sin forsvunne kone, Anne-Elisabeth Hagen, ble i slutten av april pågrepet midt på gaten av mannskaper fra Beredskapstroppen som er spesialtrent politi.

Hagens forsvarer, Svein Holden, og barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, kom med kraftig kritikk av hvordan det skjedde.

Jensen, som må sitte i fengsel i noen dager til, minst, tør ikke å håpe for mye på en løslatelse.

- Det (løslatelsen) er ikke noen endelig avgjørelse siden det er anket, vi får bare vente og se. Jeg har ikke håp om noen ting. Det er så mye som skjer her som er veldig spesielt.

- Hvordan har det siste døgnet vært? spurte NRKs reporter.

- Det ser dere på meg.

Mener dommen er feil

Jensen fortalte også at han det siste døgnet hadde fått smake på den lange fengselsdommen, vel vitende om at han kan få litt ekstra tid i frihet om noen dager, eller et langt liv i fengsel.

- Det er vel 50/50. Jeg har smakt på 21 år nå, i et døgn. Jeg vet hvordan det virker på hodet. Men nå skal jeg tilbake til fengselet, jeg har fått en PC og skal begynne å jobbe.

Les også: Eirik Jensen sitter fengslet i dette fengselet

Jensen var åpenbart misfornøyd med dommen fra Borgarting lagmannsrett, og angriper hasjsmugleren Gjermund Cappelens troverdighet. Han fikk en dom på 13 års fengsel etter å ha fått rabatt på åtte år for å ha tystet på Jensen i saken.

- Jeg tror Elden har kommentert dommen ganske greit. Det er utrolig mye for oss å ta tak i her. Det er mye jobb som gjenstår. For å si det veldig diplomatisk synes jeg dommen er skåret til for å passe, sier Jensen.

- Og man har unnlatt å legge merke til noen av anmerkningene til forsvarer. Når det gjelder Cappelens troverdighet og hans forklaringer de stemmer ikke med det glansbildet dere har fått presentert i dommen. Det står ikke i stil med det som faktisk er tilfellet når det gjelder ha han egentlig har forklart og hva domstolen legger til grunn. Det er noe vi må jobbe med.

Elden er naturlig nok fornøyd med rettens beslutning om å løslate Jensen.

- Det var en veloverveid kjennelse med pro- og kontraargumenter. Dommeren var klar på at her var det ikke grunnlag til å foregripe en eventuell soning. Man vet ikke i dag om han kommer til å bli endelig domfelt eller om han er skyldig. Da skal han heller ikke sitte i fengsle frem til dette blir avgjort, sier stjerneadvokaten til Nettavisen.

- Når han har vært på frifot siden 2014 og ikke har noen endelig dom, og resultatet er usikkert, kan han like gjerne fortsette å være på frifot til vi får en avklaring.

- Grovt tillitsbrudd

Spesialenheten er av en helt annen vurdering enn Elden og retten og valgte altså å anke avgjørelsen om å løslate Jensen.

- Det Spesialenheten spesielt har lagt vekt på er det grove tillitsbruddet ved at Jensen nå er domfelt ved å ha begått straffbare handlinger samtidig som han var polititjenestemann, og samtidig som hans arbeidsoppgaver var å bekjempe organisert kriminalitet.

- Hvor sikker er dere på om dere har grunnlag for pågripelsen og varetektsfengslingen?

- Retten er suveren i sin avgjørelse. Siden det er mulig å anke den avgjørelsen til lagmannsretten velger Spesialenheten å gjøre det for å få prøvde spørsmålet der også. Slik vi ser det er det få sammenlignbare saker fordi denne saken er unik.

Spesialenheten fastholder at de mener det støter den allmenne rettsfølelse ved at Jensen er på frifot frem til rettskraftig dom foreligger.