Hør Eirik Jensens tordentale i det skjulte opptaket:

I et skjult lydopptak fra Kongsvinger fengsel, som Nettavisen har fått tilgang til, skjeller Eirik Jensen ut nestleder i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, som også var aktor i straffesaken mot den tidligere polititoppen.

- Jeg tar straffen min, jeg. Men det skal være fair play. Det er det ikke her. Det tror jeg faen og med dere har skjønt. Dere dekker hverandre fra Riksadvokaten og nedover, tordner den tidligere polititoppen.

- Jeg kan ikke la livet mitt bli ødelagt fordi det er prestisje og at det har foregått så mye faenskap i denne saken og ikke tatt tak i det.

- Inn i helvete amatørmessig

Jensen ble i juni i fjor dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikasmugling av 13,8 tonn hasj. Dommen mot ham var knusende og han ble ikke trodd på noen av forklaringene sine. Hasjsmugleren Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel for de samme forholdene i samme sak.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld. Cappelen la kortene på bordet og tystet også på Jensen og fikk åtte års strafferabatt.

STORT INTERVJU: Eirik Jensen fikk ikke se eller møte kjæresten på åtte måneder: - Hun sliter med hvor jævlig det er her

Den tidligere politihelten har sittet i fengslet i over ett år, men jobber på spreng med å få saken gjenopptatt og mener blant annet at han er rammet av at politiet brukte en ulovlig informant da Cappelen og hans kriminelle nettverk ble knust i desember 2013. Det er denne informanten som skal ha gitt detaljert informasjon til politiet om Cappelen og det kriminelle nettverket.

Dette førte senere til at Jensen ble pågrepet i februar 2014.

Politiets informantbruk er noe han kritiserer sterkt i det skjulte lydopptaket.

- (...). I tillegg har jeg funnet ut at han som skrev boken i 2009 (Anders Rasch-Olsen, politileder som anses å være en nestor innen informantvirksomhet i politiet, red. anm.) har lurt dere trill rundt med å bruke XX (navnet på informanten). Det er så uetisk og inn i helvete amatørmessig. Det skal jeg ha etterforsket. Det er din (Glærum Kleppe) oppgave å sørge for at det blir gjennomført på en ryddig måte, tordner Jensen i lydopptaket.

Rasch-Olsen kjente ikke til anklagene i lydopptaket før Nettavisen orienterte ham om det.

- Jeg har ikke hørt noen opptak, men kjenner meg ikke igjen i påstandene som fremmes, skriver han i en SMS.

Les også: Eirik Jensen forteller: Dette er det verste med å være i fengsel

Skjult opptak

Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske saker mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten for å avdekke om det er begått straffbare forhold i tjenesten.

- Jeg skal ha tak i hun Ravlo-damen (politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe, red. anm.) og få en begrunnelse på hvorfor hun har henlagt straffesaken mot XX. Dette er en betaling for deres informant. Jeg skal ha alt, sier Jensen med henvisning til at han ønsker dokumenter om politiets informantbruk.

I møtet imøtekommer ikke Glærum Kleppe kravene.

- Dette får du ikke noe svar på her i møtet, Jensen.

I etterforskningsdokumenter Nettavisen har tilgang til om informanten går det frem at han var siktet for heleri av et stort omfang.

«I perioden fredag 1. januar 2010 til 15. mars 2016, disponerte han over til sammen kr. 11.093.942, til tross for at pengene var utbytte av en straffbar handling.» Siktelsen er datert 27. september 2016 og er signert politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe.

Hun opplyser til Nettavisen at politiet innstilte på tiltale for dette forholdet, men at det var Oslo statsadvokatembeter som henla denne saken.

Det har ikke lykkes å få kontakt med statsadvokat Carl Graff Hartmann. Informantens advokat ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: Hemmelig politiinformant er stevnet som vitne i Eirik Jensen-saken

Det var 4. mai at straffedømte Jensen fikk besøk av tre personer i Kongsvinger fengsel. I tillegg til Glærum Kleppe var spesialetterforsker i Spesialenheten Øivind Frøisland med.

Til stede var også Jensens tidligere forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt. Jensen satt bak en glassvegg på grunn av koronarestriksjoner.

Før møtet kom skikkelig i gang opplyste Glærum Kleppe og Frøisland om at de gjorde opptak. Det de ikke visste var at også Klomsæt gjorde opptak av samtalen, noe som ikke er ulovlig så lenge man er del av samtalen selv.

Møtet mellom Jensen og Spesialenheten varte i overkant av 50 minutter og ble tatt opp i sin helhet av Klomsæt.

- Er blitt behandlet som en drittunge

Det som skulle være en ren formalitet om avklaring av hvilke dokumenter Jensen og hans forsvarerteam skulle ha tilgang til i arbeidet med å få gjenopptatt saken utviklet seg til en monolog og tirade fra Jensen. Flere ganger la han ut om det han påstår er ulovlig informantbruk og kritiserte Spesialenheten for ikke å gjøre noe med det.

- Jeg har brukt så mye tid på dette og er blitt behandlet som en drittunge, for dette har jeg liksom ikke peiling på. Jeg tar den straffen jeg skal ha, men jeg skal dømmes på en objektiv og etterprøvbar etterforskning. Jeg har ikke fått ett eneste dokument på det jeg har spurt om. Jeg har kun fått juridiske formuleringer fra dere på hvordan dere unngår å ta i saken. Deriblant habilitetsspøkelset. Jeg skjønner godt at disse guttene er bærebjelkene i saken deres, men da skal de faen med operere innenfor boken, sier Jensen hissig.

- Det som provoserer meg mest er når jeg leser vitneavhøret til Rasch-Olsen, hvordan han bagatelliserer XX og YY (en straffedømt), som er nøkkelen den 16. desember, det er en ulovlig provokasjon. Dere har faen og med ikke skjønt det.

Les også: Jensen skrev 36 sider langt brev på cellen - tordner mot fengselsdommen

16. desember 2013 hadde spanere fra daværende Asker og Bærum politidistrikt Cappelens nettverk under opprulling. Denne kvelden fulgte de Cappelen, YY og informanten da de møttes på restaurant Tintin i Lysaker. Avlytting hadde avdekket at nettverket ventet et hasjparti.

I det skjulte lydopptaket er Jensen åpenbart frustrert over at ingen gjør noe med saken.

- Dette er helt etter læreboken, måten det er gjort på, så vil dere ikke ta i det. Og hvem skal jeg henvende meg til? Da er det helt uakseptabelt at dere operere med inhabilitet. Dere skal finne en løsning, for dette er alvorlig. Det kommer til å ryke folk hvis dette kommer ut. Det er en jævla belastning for politiet at det har foregått på den måten, raser Jensen.

I et intervju med Nettavisen forteller han at han mener det var på sin plass å si fra på en skikkelig måte og at han er vant med at folk sier fra som utblåsninger.

- Jeg er forbannet og blir ikke tatt på alvor på de tingene jeg har tatt opp. Det er mitt fag. Jeg har drevet på med dette i 26 år. Jeg er blitt behandlet som om at jeg er en drittunge. Det irriterer meg. I tillegg irriterer det meg at Guro Glærum Kleppe bestandig har unnlatt å ta tak i de tingene jeg har meldt inn, sier Jensen.

I en egen artikkel som blir publisert på et senere tidspunkt kan du lese mer om hva Jensen sier om tiraden han kom med i møtet.

Les også: Eirik Jensens samboer: - Det var mannen min, kjæresten min, som stod der og fikk en så forferdelig dom

Nettavisen sendte en rekke spørsmål til Glærum Kleppe på mail, etter hennes ønske. I et generelt svar skriver hun:

«Spesialenheten tok initiativ til møtet på Kongsvinger fengsel den 4. mai 2021. Eirik Jensen og hans forsvarere har siden mars 2015 hatt fullt innsyn i alle sakens dokumenter. Formålet med møtet var å snakke med Eirik Jensen og [det som var] hans nye advokat, Sigurd Klomsæt, om innsyn i sakens dokumenter etter advokatbyttet.

Det var også et formål å ta opp hvordan vi best skulle kommunisere, slik at ulike henvendelser fra Jensen og hans advokat ble mottatt og besvart på riktig måte. Etter møtet har Jensen og advokat Klomsæt fått skriftlig svar på sine henvendelser. Jeg var ikke klar over at advokat Klomsæt tok opptak av samtalen.

Spesialenheten forholder seg til at det er varslet en begjæring om gjenopptakelse og har ikke nå noen ytterligere kommentarer til det som fremkommer i e-posten din.»

Etter at Nettavisen fikk dette svaret er altså Klomsæt blitt byttet ut av Jensen og gått tilbake til Elden Advokatfirma hvor Farid Bouras nå er hans faste forsvarer.

Les egen sak: Eirik Jensen bytter advokat igjen

Knusende dom

Jensen har anmeldt flere personer i politiet og Spesialenheten for grov uforstand i tjenesten, men alle sakene er blitt henlagt av Riksadvokaten. Spesialenheten har også ment seg inhabil til å etterforske Jensens påstander. Jensen har også anmeldt Riksadvokaten til Justisdepartementet, den saken er ikke avklart.

Glærum Kleppe har ved minst to anledninger fått ros i interne møter hos Riksadvokaten for hvordan hun og Spesialenheten har håndtert Jensen-saken. Dette skjedde på et møte før koronaen brøt ut i mars 2020. Det andre tilfellet var i november i fjor i et digitalt møte kort tid etter at dommen mot Jensen var rettskraftig. Riksadvokaten er det høyeste påtaleorganet i Norge og har det overordnede ansvaret for alle påtaleavgjørelser fattet av politiet, statsadvokatene og Spesialenheten.

Dommen fra lagmannsretten var knusende og Jensen er ikke blitt trodd på noe han har forklart. Da Høyesteretts ankeutvalg besluttet å nekte Jensens anke fremmet omtalte de dommen slik:

«Totalinntrykket av dommen er at den er velstrukturert og svært grundig.»

Ankeutvalget slår også fast at det var «klart riktig å dømme Jensen for forsettlig medvirkning til Cappelens innførselsvirksomhet i perioden 2004 til og med 14. november 2013.»

Jensen får støtte av sin tidligere forsvarer, Sigurd Klomsæt, i at de blir motarbeidet.

- Jensen er tydelig på sin misnøye med prosessen - at hans rettsikkerhet er ofret. Han har ikke fått en fair trial. Jeg erfarer at jeg bevisst motarbeides. Spesialenheten nekter blant annet å gi meg tilgang til de såkalte «Ila-samtalene» selv om de er spilt av i åpen rett. Etter min oppfatning dokumenterer dette krenkelser av norsk lov og menneskerettigheter, skrev Klomsæt i en mail til Nettavisen før han avsluttet klientforholdet til Jensen.

Han mente også at andre sentrale bevis ble holdt tilbake.

- Jeg har vært advokat/forsvarer siden 1981, også i mange og tunge gjenåpningssaker. Jeg har aldri opplevd slik som her, det det er en bevisst trenering og motarbeidelse fra Spesialenheten i mitt arbeid for Jensen. Min interesse for materialet blir jo ikke mindre når jeg møter slik motstand.

I det skjulte lydopptaket fra Kongsvinger fengsel gjør Klomsæt det klart overfor Jensen, etter at møtet av avsluttet, at Spesialenheten nå skjønner Jensens poenger.

- Nå skjønner de det. Det var to stykker, og det er tatt opp på lyd. Nå kommer de til å gå hjem og spille av. Det var klar tale. Jeg koste meg. Jeg vil ikke si at jeg koser meg i situasjonen din, men jeg koste meg der jeg satt og hørte din tale, sa Klomsæt til sin klient.

I en mail Klomsæt senere skrev til Nettavisen gjorde han det klart at opptaket var ment til internt bruk i hans forsvarerteam og for hans egen hukommelse. Han understreket også at det ikke var ment at pressen skulle få tilgang til det og at han ikke har gitt tillatelse til å bruke opptaket.

Jensen har ikke hatt innvendinger mot offentliggjøringen av opptaket.

Jensen: - Dette er jævlig alvorlig

I møtet med Spesialenheten tordner Jensen mot at han er dømt på det han mener er sviktende grunnlag. Tiden i fengselet har han brukt til å granske dokumenter i saken.

- Det gjøres jævlig mange dumme ting. Asker og Bærum (politidistrikt) har fra 2000 bestemt seg for at de skal ta meg. De har aldri klart det, og de har aldri klart å ta Cappelen i perioden frem til 2013. I 13 år har den vandrehistorien levd. Nå fikk de en mulighet fordi det meldte seg en til tjeneste. Det han skulle ha betalt var at han skulle ha henlagt en straffesak med inndragningskrav på 12-13 millioner kroner, sier han til Glærum Kleppe.

- Denne avtalen har noen i politiet gjort. Det er straffbart, det er ikke lov. Du gir vedkommende motivasjon til å sørge for at Cappelen blir tatt.

Under rettssaken mot Jensen og Cappelen forklarte polititjenestemenn at de trodde Jensen hadde blåst en omfattende spaningsoperasjon de hadde mot Cappelen og hans nettverk i 2000 til Cappelen. Jensen har hele tiden nektet for dette. Da Cappelen fikk vite om den skjulte etterforskningen ringte han daværende spaningssjef i Asker og Bærum og hele operasjonen ble avsluttet.

Les også: Eirik Jensen samboer om den dramatiske pågripelsen: - Minner om en maktdemonstrasjon

I det skjulte lydopptaket gjør Jensen det klart at han er forbannet over at ikke Spesialenheten gjør noe med det han mener er ulovlige politimetoder.

- Jeg har til og med skrevet varslinger på disse forholdene og dere har lukket øynene og gitt meg svadaforklaringer hele tiden. Hvem har ansvaret? Kan Riksadvokaten overse varslinger, kan du gjøre det? Dette er jævlig alvorlig, det kommer til å ta seg utrolig dårlig ut.

- Jeg klarer å forklare dette ved hjelp av de dokumentene jeg har her, hva som er foregått. Hvis dere da snakker om fair play, nå snakker jeg i første omgang om Cappelen, men hvis han ikke hadde blitt tatt, eller pågrepet i oppbevaringssaken, så hadde det ikke vært noen sak mot meg.

Les også: Eirik Jensen mener seg utsatt for brudd på menneskerettigheter

- Det er en forferdelig historie for politiet

Den såkalte oppbevaringssaken er saken mot Cappelen og hans nettverk. I denne delen av saken er ikke Jensen involvert. Endelig dom mot nettverket kom i april 2017. YY var blant de dømte.

Jensen truer også Glærum Kleppe med at det kan bli medieoppslag. Produksjonsselskapet Monster holder for tiden på med innspilling av en dokumentar om Jensen. Det er uklart når denne skal sendes.

- Nå har jeg hatt ni måneder på å gå gjennom dette. Det er en forferdelig historie for politiet. Du kan ta deg faen på at det kommer frem på TV-skjermen. Du kommer til å få rikelig tid til å forklare deg. Du og Riksadvokaten.

- Nå har vi tross alt alle dokumentene, vi har alt vi har sendt til deg, vi har alle svarene dine, så vi har full kontroll på hvordan du har saksbehandlet dette. Hvis du tror dette tåler dagens lyd lever du i en juristverden hvor du er helt alene. Dette er alvorlig.

Les også: Utvalgsleder overrasket over at varsler mot Eirik Jensen ikke ble sjekket

Mot slutten av overhøvlingen gjør Glærum Kleppe det klart at Jensen skal få svar per brev.

- Jeg har fått sagt det jeg hadde tenkt å gjøre, jeg vet ikke om du har fått sagt det du ønsket. Du skal som sagt få svar fra oss i brev.

Men Jensen gir seg ikke helt.

- Dette er rene ord for pengene. Hvis dere kan leve med den samtalen der på bånd, uten å iverksette en dritt eller komme med en løsning til meg om hvordan dette kan gjøres med uhildede etterforskere, nye avhør og få de ut i [vitne]boksen, de som skal være i boksen ... Det jeg sier er veldig alvorlig for politiet.