I et langt intervju i Politiforum forteller politiinspektør Einar Aas sin historie om den svært spesielle saken som for hans del startet da han var kriminalsjef i Asker og Bærum politidistrikt.

Politidistriktet var godt kjent med Gjermund Cappelen, den andre dømte i saken. Han hadde lenge vært et velkjent navn for dem, knyttet til flere tilfeller av narkotikakriminalitet. Men til tross for at store ressurser ble satt inn for å ta ham, slapp han alltid unna.

Les også: Eirik Jensen om fengselsoppholdet: - Jeg sliter skikkelig

Politiforum har vært i kontakt med Eirik Jensen, som soner en dom på 21 års fengsel i Kongsvinger fengsel. Han ønsker ikke å kommentere saken eller dommen mot seg, eller få opplest hva Einar Aas har uttalt om ham.

Les: Skrev 36 sider langt brev på cellen: Eirik Jensen tordner mot fengselsdommen

– Politidistriktet ble spilt et puss

Cappelen var fortsatt en fri mann da Aas begynte i sin nye jobb i Oslo i 2009 og ble Jensens sjef. Høsten 2013 dukket det opp en ny mulighet for politiet til å få tatt «hasjbaronen».

– Det var en mulighet hvor det også fulgte et sidespor, sier Aas, og legger til:

– Et sidespor om at Cappelen tok imot hjelp innenfra Oslo-politiet.

Aas mener det er utenkelig at en tjenestemann kunne ha operert slik Jensen gjorde i et annet politidistrikt.

– Jeg tror størrelsen på politidistriktet og avstanden til ledelsen spilte Oslo politidistrikt et puss. Hadde noen opptrådt slik i et annet politidistrikt, ville det trolig blitt tatt affære på et langt tidligere tidspunkt. I Asker og Bærum tror jeg nok han hadde blitt tatt til side temmelig tidlig, sier Aas.

Les også: Eirik Jensen forteller: Dette er det verste med å være i fengsel

Utvalg skal se på læringspunkter

Et utvalg skal se på hva politiet kan lære av saken.

− Dette er noe vi har vurdert siden behandlingen i lagmannsretten, men som vi naturlig nok har måttet avvente til dommen ble rettskraftig, har politidirektør Benedicte Bjørnland uttalt i en pressemelding.

Det eksterne utvalget skal komme med en rapport med konkrete anbefalinger til hvordan politietaten kan lære av hendelsene som ligger til grunn for domfellelsen.

Ifølge Bjørnland skal utvalget starte på arbeidet rett over nyttår.