Gå til sidens hovedinnhold

Eks-par kranglet i retten om penger: Var det lån eller gave?

Mannen mente pengene hadde vært et lån. Hun mente det var gave. Dermed havnet saken i retten.

En mann gikk til sak mot eks-kjæresten for å få tilbake penger hun hadde fått mens de var sammen. Pengene hadde primært gått til å innfri kvinnens gjeldsforpliktelser.

Mannen mente at pengene var ment som et lån, selv om det ikke forelå en låneavtale. Kvinnen mente derimot at pengene hadde blitt gitt som en gave.

Paret var kjærester fra januar til desember 2018. I den perioden hadde mannen overført litt over 160.000 kroner til kvinnen. Pengene hadde gått til å innfri kvinnens gjeldsforpliktelser, slik at boligen ikke skulle bli tvangssolgt. Planen var at kvinnen heller skulle selge boligen selv.

Oslo tingrett mener at omstendighetene, og den korte tiden paret var sammen, taler for at pengeoverføringene var ment som et lån.

- Det har etter rettens syn formodningen mot seg at (mannen) ville foreta disse uten noen forventning om tilbakebetaling. Det forhold at (kvinnen) på domstidspunktet er i salgsprosess med samme megler som høsten 2018, og at hun etter denne prosessen forventer en egenkapital på om lag 500 000 kroner, underbygger dette, skriver Oslo tingrett i dommen. Retten skriver også:

- Retten har sett hen til at partene unnlot å inngå en skriftlig låneavtale, men kan ikke se at dette gir overføringene preg av gavedisposisjonen.

Kvinnen er derfor dømt til å betale tilbake lånet på cirka 160.000 kroner.

Da mannen saksøkte eksen, hadde hun gått til motsøksmål, og krevd 100.000 kroner fordi hun mente at en angivelig voldshendelse hadde påført henne et tap på 100.000 kroner. Dette motkravet ble avvist av Oslo tingrett.

Mannen vant fullt ut, og kvinnen ble derfor idømt 25.000 kroner i saksomkostninger i tillegg til de 160.000 kronene hun må betale tilbake.

Kommentarer til denne saken