Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk onsdag ut og advarte om hyppigere forekomst og utbrudd av endemiske sykdommer som apekopper og lassafeber. WHOs beredskapsdirektør Mike Ryan advarer også om større hyppighet av utbrudd med det dødelige ebolaviruset.

Ryan sier at klimaendringer bidrar til raske endringer av værforhold, som for eksempel tørke, at både dyr og mennesker endrer adferdsmønster, og at dette resulterer i «økologisk sårbarhet» som vil kunne øke kontaktflaten mellom dyr og mennesker, skriver Reuters.

Norges fremste virusforsker sier det ikke er noe direkte bevis for at det er en kobling mellom klimaendringer og hyppigere forekomst av sykdomsutbrudd forårsaket av relativt sjeldne virus. Men hun tror det er en åpenbar sammenheng.

Les også: Apekopper bekreftet i Norge

– En opplagt sammenheng

– I hvilken grad tror du det er en kobling mellom klimaendringer og stadig hyppigere utbrudd av virus som for eksempel apekopper, lassafeber og ebola?

– Den direkte årsakssammenhengen kan være vanskelig å se for det spesifikke utbruddet, men at det er en sammenheng tenker jeg er opplagt. Det er rett og slett fordi når du får en endring i temperatur i ulike økosystemer, vil det kunne skje at arter, insekter, bakterier og virus beveger seg inn i områder hvor de tidligere kanskje ikke fantes, sier forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland.

– Når det skjer vil personer i disse områdene ofte ha en annen forutsetning for å være motstandsdyktige, sammenlignet med mennesker som har hatt nærmest en evolusjonsmessig tilpasning i årevis overfor disse bakteriene og virusene. Der har du malaria som et kanoneksempel, sier Grødeland, til Nettavisen.

Forskeren sier at malariamyggen nå beveger seg til områder den ikke tidligere har funnes i.

– Temperaturendringer vil kunne endre den eksponeringen vi har hatt for virus og bakterier, og vi vil kunne være mer sårbare for sykdom fordi vi ikke er vant til disse bakteriene og virusene, sier hun.

Les også: Apekopp-utbruddet er bare «toppen av isfjellet», advarer WHO

Avskoging av regnskogen forårsaker som kjent høyere konsentrasjon av CO2 i atmosfæren, og dermed større klimaendringer. Men avskoging fører også til større kontaktflater mellom mennesker og arter vi vanligvis ikke omgås med.

– Når mennesker kommer nærmere inn i naturen på grunn av nedbygging av regnskogen eller annen natur, øker sannsynligheten for at vi eksponeres for ukarakteristiske arter, bakterier og virus som vi har lite informasjon om. Det er ingen regel som tilsier at vi kommer til å få hyppigere utbrudd, men jeg tror det er relativt trolig likevel, sier Grødeland.

– Overbevist om klima-kobling

Ebola, også kjent som ebolavirussykdom, er en type blødningsfeber som med jevne mellomrom oppstår i form av sykdomsutbrudd i sentral- og vestafrikanske land. Sykdommen har svært høy dødelighet, og smitter mellom mennesker gjennom blod eller andre kroppsvæsker. Ved klinisk sykdom anses dødeligheten for ebola å være et sted mellom 40 og 90 prosent.

– WHOs beredskapsdirektør viser til at det pleide å gå mellom tre og fem år mellom hvert ebolautbrudd, mens det nå går bare tre til fem måneder mellom hvert ebolautbrudd. Kan det knyttes opp mot klimaendringer, Grødeland?

– Det er vanskelig å si. Jeg tenker det er en indikasjon, og det er mange indikasjoner som peker i den retningen, men jeg har ikke sett noe direkte håndfaste bevis for at det er knyttet til klimaendringer. Jeg er likevel overbevist om at det stemmer, sier virusforskeren.

Grødeland sier at kombinasjonen av klimaendringer og globalisering gjør oss mennesker stadig mer utsatte og sårbare for nye utbrudd.

– Det er helt opplagt. Når vi kommer i kontakt med nye virus og bakterier vi tidligere ikke har vært særlig eksponert for – enten fordi vi hogger ned skog og trenger oss inn i nye områder, eller fordi nye arter beveger seg inn i nye temperatursoner forårsaket av klimaendringer – vil det bli en større eksponering overfor en større gruppe mennesker, og dermed et større potensial for spredning, sier hun.

– Det er først når virus kommer i kontakt med en relativ tett populasjon at en kan få spredning av et virus som i utgangspunktet heller ikke er særlig smittsomt, sier Grødeland, og viser til utbruddet av apekopper.

Les også: Bill Gates: – Konspirasjonsteoretikere skriker etter meg på gata

Apekopper er langt mindre smittsomt for mennesker enn koronaviruset, og anses å være en endemisk sykdom i deler av Afrika. Det vil si en sykdom som forekommer i avgrensede geografiske områder. Men den siste tiden har det oppstått uvanlige utbrudd i en rekke vestlige land. WHO har registret over 550 bekreftede tilfeller av apekopper i til sammen 30 land, siden første påviste tilfelle i begynnelsen av mai.

– Hyppigere pandemiske utbrudd

Det siste århundret har verden blitt rammet av fem pandemier: Korona-pandemien i 2020, svineinfluensaen i 2009, Hongkong-syken i 1968, Asia-syken i 1957 og spanskesyken i 1918.

– Tror du klimaendringer vil øke hyppigheten av epidemier og pandemier?

– Det ser sånn ut. Alt tyder på at den økte globaliseringen i kombinasjon med klimaendringer, vil kunne føre til hyppigere pandemiske utbrudd. Vi har sett indikasjoner på det de siste årene. Men samtidig er det tilfeldig når utbrudd oppstår, sier Grødeland.

– Når et nytt virus er i kontakt med et menneske, vil det typisk ikke ha veldig god smitteevne fra person til person. En slik endring, og også andre tilpasninger viruset måtte få, er en tilfeldig prosess. Så vi kan ikke tallfeste hvordan utviklingen blir fremover, sier hun.

WHO: – Et press på systemet

Epidemiolog Rosamund Lewis er en ledende ekspert på kopper ved WHO. Hun sier det har vært en økning i antall tilfeller av apekopper i Kongo de siste årene, ifølge nettstedet Devex, som blant annet dekker utviklingsspørsmål. Kongo er det landet som er mest rammet av apekopper.

Beredskapsdirektør i WHO, Mike Ryan, sier denne trenden med økende antall tilfeller i Kongo, ikke er unik for apekopper. Han viser til en økning i tilfeller av lassafeber og en høyere forekomst av ebola-utbrudd. Ryan gjør en direkte kobling til klimaendringer.

– Det er definitivt et press på systemet. Dyr endrer sin atferd. Mennesker endrer sin atferd, sier han på en pressekonferanse.

Ryan sier vi står overfor en ustabil kontaktflate mellom mennesker og dyr.

– Evnen til å forsterke sykdommen og at sykdommen trer inn i våre lokalsamfunn, har dessverre økt. Så både fremveksten av sykdommen og faktorer som forsterker sykdommen, har økt, sier han.

Lassafeber er en svært smittsom virussykdom som har en endemisk tilstand i Vest-Afrika. Sykdommen er langt mindre dødelig enn ebola, og har en estimert dødelighet på én prosent, ifølge Leger Uten Grenser.