MARMORHALLEN (Nettavisen): Koronautvalget har sett på myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett. Fredag klokken 12 ga Koronautvalgets leder Øystein Olsen rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Det var riktig å møte pandemien med tidlig respons og kraftfulle tiltak. Både for å beskytte liv og helse, og for å ikke overbelaste helsevesenet, sa Olsen på pressekonferansen før han kom med utvalgets kritikk:

– Likevel erfarer utvalget at regjeringen var for tilbakeholden med å lette på smitteverntiltak selv om ny kunnskap viste at det ville vært mulig å åpne litt opp.

Han pekte særlig på breddeidretten og andre utendørsaktiviteter. Men hovedkonklusjonen står fast:

– Alt i alt, godt håndtert.

I utvalgets rapport heter det at «I en situasjon preget av stor usikkerhet vurderer Koronautvalget at regjeringens håndtering av pandemien i alle hovedsak var basert på den beste tilgjengelige kunnskapen, og at de politiske beslutningene bygget på faglige anbefalinger, styringsinformasjon og annen relevant kunnskap».

Samtidig peker utvalget på at de mener lederdepartementets rolle burde tydeliggjøres. De ønsker blant annet også tiltak for raskere tilgang til sanntidsdata og rådata i helsesektoren.

Barna ble offer: – Uforholdsmessig

Barn og unge måtte bære en uforholdsmessig stor byrde, slår utvalget fast. «I fremtidige pandemier bør myndighetene søke å holde utdanningssektoren åpen i størst mulig grad», skriver de.

De mener videre at myndighetene bør søk å involvere barn og unge i større grad enn under denne pandemien.

Les også: Øystein Olsen leder nytt koronautvalg

Statsminsteren takket fredag utvalget for rapporten.

– Vi skal sette oss grundig inn i rapporten, sier statsministeren.


Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) var også til stede under pressekonferansen.

Utvalget har også evaluert omikronhåndteringen i perioden 1. november 2021 til 1. mai 2022 - altså etter at Støre-regjeringen tiltrådte.

Hensikten er å få en samlet evaluering av hvordan pandemien har vært håndtert fra start til slutt, skriver regjeringen på sine nettsider.

– Det er viktig at vi går grundig igjennom og lærer av en så omfattende hendelse. Jeg tror ingen før mars 2020 fullt ut kunne forestille seg hvordan pandemien skulle forløpe, uttalte statsminister Støre da utvalget ble kjent for ett år siden.