Nettavisen har spurt en historiker og en forsker om å rangere USAs beste og verste presidenter gjennom tidene, og hvilke presidenter som er deres favoritter.

De to USA-ekspertene trekker fram mange av de samme presidentene, men skiller seg likevel ut på enkelte punkter.

Lenger ned i saken kan du også stemme over hvem du mener er USAs beste president.

Typiske variabler

Seniorforsker Hilmar Mjelde ved NORCE forskningssenter sier at bragder, kriselederskap, skandaler, moral, gjenvalg og tidlig dødsfall er typiske variabler som brukes for å rangere USAs presidenter.

- Dessuten er et sentralt spørsmål hvorfor USAs presidenter har prestert så ulikt, til tross for at de har vært ressurssterke og erfarne personer. Historiker Stephen Skowronek har argumentert overbevisende for at tidspunktet man blir president på har mye å si, sier Mjelde til Nettavisen.

Mjelde trekker fram Jimmy Carter og Ronald Reagan som eksempler på at tidspunkt for presidentskapet kan være så viktig.

- Carter ble president da Franklin Roosevelts «New Deal»-politikk sang på siste verset. Han hadde en håpløs oppgave i å skulle videreføre det enda litt til. Reagan, derimot, hadde optimale betingelser for å utøve lederskap, fordi landet var klart for noe nytt etter 50 år med New Deal-politikk. Men dette må ikke tolkes som historisk determinisme – altså at alt skulle være forhåndsbestemt av overindividuelle faktorer. Enhver president er gitt mulighet til å ta valg og å utøve et visst lederskap, sier Mjelde.

Les også: Slik vil historikerne dømme Donald Trump

Lahlums fire på topp-liste

Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum rangerer de fire beste amerikanske presidentene i denne rekkefølgen.

- Jeg skiller meg nok litt ut fra det som er normen her, og spesielt i USA. Jeg har Franklin D. Roosevelt som nummer én. De fleste har nok rangert Lincoln som nummer én, etterfulgt av Washington og Roosevelt. Dette er de store presidentene fra henholdsvis 1700-, 1800- og 1900-tallet, som alle var uløselig knyttet til store konflikter. Mange har nok satt Lincoln på førsteplass på grunn av borgerkrigen og slaveriet, men jeg setter Roosevelt først på grunn av andre verdenskrig og depresjonen. Han er også den eneste presidenten som har sittet lenger enn to perioder, sier Lahlum til Nettavisen.

- Jeg setter Washington på andreplass foran Lincoln fordi han på mange måter var skaper av presidentembetet og en grunnlegger av USA. Lincoln havner på tredjeplass. Han hadde noen skyggesider, men for all del var han en stor og historisk president med frigjøringen av slavene og bevaringen av unionen, sier Lahlum.

- Den fjerde på min liste er James K. Polk, som var president fra 1845 til 1849. Jeg vet at han er sterkt omstridt blant de få som har hørt om ham. Men hvis du ser på kartet av USA i dag, så vil du se betydningen av Polk. Han red på en nasjonalistisk bølge og brukte krig som virkemiddel, men fikk gjennomført blant annet tidenes største utvidelse av USAs territorium, sier han.

- Hvem er dine favoritter, Lahlum?

- Min vurdering er at det skiller seg lite fra de historisk beste presidentene. Det er mulig det er noen presidenter jeg personlig liker bedre, men jeg vurderer de likevel tett opp mot de historisk beste presidentene, sier han.

Les også: Dette er historien bak det bisarre Trump-maleriet

Mjeldes fire på topp-liste

Mjelde rangerer de fire beste amerikanske presidentene i denne rekkefølgen.

- Jeg rangerer George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt og Ronald Reagan som de beste. I den rekkefølgen. Washington spilte en avgjørende rolle i grunnleggelsen av USA – i den amerikanske revolusjonen, arbeidet med ny grunnlov (selv om James Madison var hovedarkitekten her) og som den første presidenten, sier Mjelde.

- Lincoln holdt USA sammen gjennom borgerkrigen. Han utviste et eksepsjonelt lederskap her. Roosevelt innførte velferdsstaten i USA og ledet USA og verden gjennom andre verdenskrig. Hans lederskap hadde betydning for å få USA ut av Depresjonen, sier Mjelde.

- Jeg mener Reagan ikke får nok kreditt av historikere. Hans politiske og moralske lederskap i den kalde krigen hadde stor betydning for dens utfall. Hans konservatisme brakte også USA nærmere sine opprinnelige politiske idealer, det vil si den klassiske liberalismen, sier han.

Mjelde trekker fram følgende som personlige favoritter:

- Personlig er Lyndon B. Johnson, George H. W. Bush og John F. Kennedy mine favorittpresidenter. Johnson som den store hestehandleren, Bush som den store statsmannen og Kennedy som den elegante kommunikatoren og første TV-presidenten, sier han.

USAs verste presidenter

Både Mjelde og Lahlum går cirka 170 år tilbake i tid for å hente fram noen av USAs verste presidenter. Men ekspertene er ikke helt enige om hvor Trump skal plasseres i dette landskapet.

- Hvem er tidenes verste amerikanske presidenter, Lahlum?

- Det er litt krevende fordi det er et stort metodisk problem som reiser seg knyttet til Trump. Det er gode argumenter for å plassere ham i bunnsjiktet slik det ser ut nå, men det metodiske problemet er at han er så nær i tid. Vi vet ikke om han vil komme tilbake, om han blir nominert og valgt for en andre periode. Eller hva som vil komme fram med disse pågående rettsprosessene. Jeg synes det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om ham. Derfor ender jeg med å nevne tre presidenter fra tiden som ledet opp mot borgerkrigen: Millard Fillmore, Franklin Pierce og James Buchanan. 1850-tallet og veien fram mot borgerkrigen var et veldig mørkt kapittel. Ingen av dem klarte å vise noe lederskap oppi all elendigheten, sier Lahlum.

Mjelde trekker også fram 1850-tallets presidenter, men lander til slutt på Trump.

- Generelt kommer 1850-talls presidentene dårlig ut, især James Buchanan, grunnet deres manglende lederskap i opptakten til borgerkrigen. Trump har dog knuffet Buchanan til side etter 160 år på topp. Trump førte en propagandakampanje med desinformasjon om valget mot sin egen befolkning, og forsøkte seg på selv-kupp. Et selvskupp er en sittende presidents illegitime forsøk på å forbli ved makten. Historien vil huske det som både antidemokratisk og dypt uamerikansk, sier Mjelde.

Hva med Obama?

Mange europeere, og ikke minst nordmenn, har nok Barack Obama friskt i minnet, og vil kanskje tenke på ham som en potensiell favoritt. Mjelde omtaler imidlertid Obamas presidentskap som middelmådig.

- Obama var en middelmådighet. Han er historisk som første svarte president, men fikk lite gjort etter at han mistet kongressflertallet i 2010, sier Mjelde.

Undersøkelse blant USA-eksperter

En undersøkelse utført av American Political Science Association (APSA) i 2015 blant statsvitere med det amerikanske presidentskapet som spesialfelt, hadde Abraham Lincoln helt på topp ti-listen, etterfulgt av George Washington, Franklin D. Roosevelt, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, Bill Clinton, Andrew Jackson og Woodrow Wilson. APSA utførte en tilsvarende undersøkelse i 2018. Da havnet Donald Trump helt på bunn.

Trump får også bunnplass i en annen undersøkelse som C-SPAN har gjennomført regelmessig siden 2000. 142 historikere med amerikanske presidenter som spesialfelt blir spurt om å rangere USAs presidenter innen ti ulike områder.

Trump havner sammenlagt på sisteplass, mens Lincoln troner med førsteplassen fjerde gang på rad. Det er første gang Trump har blitt vurdert i denne undersøkelsen.