Dommen fra Oslo tingrett er enstemmig, og gjelder ulovlig bruk av totalt 13 utenlandske arbeidstakere som ikke hadde arbeidstillatelse i Norge.

Arbeidsforholdet varierer i de enkelte tilfellene, men ifølge dommen har flere av arbeiderne familiær tilknytning til kvinnen.

Kvinnen erkjente seg delvis skyldig under hovedforhandlingens innledning som startet i Oslo tingrett 1. juli, og fikk en strafferabatt på 5 prosent. Mannen fikk strafferabatt på 20 prosent etter å ha innrømmet straffskyld for de fleste av tilfellene før rettssaken startet.

Ingen av dem erkjente medvirkning til den andres bruk av utlendinger, men retten mener at begge to var med på å planlegge og gjennomføre bruken av utlendingene i et renholdsfirma retten mener de drev sammen i hele perioden fra 2009 til februar 2018.

Retten mener at bruken av utlendingene fremstår som systematisk og godt organisert. De viser til bruken av visittkort, opprettelse av Twitter-konto med en annonse som fremstår som profesjonell, samt annonse på nettstedet Mittanbud.

Ekteparet idømmes ikke sakskostnader da retten mener de tiltaltes økonomiske stilling og sosiale situasjon tilsier at de ikke vil være i stand til å betale utover inndragningen som beløper seg til 750.000 kroner fordelt på hver av dem.

(©NTB)