– I distriktene kjører mer enn ni av ti fortsatt noe annet enn elbil. Folk i distriktene kommer til å merke at det blir dyrere både å kjøpe og bruke elbil nå, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i Naf, Norges Automobil-Forbund.

Fra januar i år ble det innført en ny vektavgift på kjøp av nye biler. Ifølge Naf treffer den elbilene spesielt hardt, siden de er tyngre enn bensin- og dieselbiler.

– Avgiftsfordelene for elbiler fases ut, og det skjer før mange i distriktene fikk nyte godt av dem, sier Braadland.

Nye tall viser at i Oslo og kommunene rundt hovedstaden er andelen elbiler på 34 prosent. Også i andre storbyer og kommunene rundt er elbilandelen høy.

I distriktskommuner som Nissedal, Vardø, Høyanger, Lurøy, Andebu og Ringebu er derimot elbilandelen mye lavere. I disse kommunene er andelen i snitt på under 10 prosent. Det tilsvarer under halvparten av landssnittet på 21 prosent, viser tall fra OFV, Opplysningsrådet for veitrafikken, som Naf har analysert.

(©NTB)