I nesten ett og et halvt år må elbilene holde seg unna kollektivfeltene langs strekningene som berøres av arbeidene i Brynstunnelen, melder Statens vegvesen i en pressemelding. Bygningsarbeidet vil føre til omkjøringstraseer, og da prioriteres buss og nødetater.

– Det er velkjent at tettheten av elbiler flere steder i hovedstadsområdet har skapt utfordringer for bussene, sier prosjektleder Hilde Ulvik.

Vedtaket gjelder også gatene i Bjørvika og Mosseveien fordi de vil fungere som avlastningstraseer ved kødannelse på E6 sørfra.

Vegvesenet foretar løpende vurderinger av tiltaket og vil vurdere hvordan trafikksituasjonen utvikler seg.