Spesialenheten for politisaker avsluttet onsdag formiddag sin prosedyre mot den tidligere politimannen med å be juryen svare på «ja» på fire spørsmål om Jensen er skyldig i medvirkning til narkotikainnførsel og til korrupsjon.

Jensens forsvarer startet prosedyren med å gå løs på Gjermund Cappelens troverdighet. Han refererte fra sin egen utspørring av Cappelen i lagmannsretten. Han stilte da spørsmål om hvordan hasjimportøren stilte seg til det å lyve.

– Cappelen svarte: Jeg lyver jo ikke for lyst. Jeg lyver for å oppnå noe. Hvis du spør meg så er oppskriften å holde seg så nær opp til virkeligheten som mulig, refererte Elden.

– Dette sier Cappelen. Hvordan han skal lyve, hvordan han lager sine eventyr. Han tar noe og så bygger han ut fra det, summerte Elden.

Elden gjorde i innledningen også et poeng av at prosedyren vil være siste gang han snakker til en jury i lagmannsretten. Rettssaken mot Eirik Jensen vil være den siste som blir avgjort av jury i Norge.

(©NTB)

Forsvaret i saken holder sine prosedyrer onsdag: