Én av fem kvinnelige leger har vært utsatt for seksuell trakassering, viser en spørreundersøkelse blant 11.000 leger og medisinstudenter som deltar i det lukkede Facebookforumet #utentaushetsplikt. Det skriver Aftenposten fredag.

2900 medlemmer i gruppen har svart på den uformelle undersøkelsen, som dermed ikke er representativ for alle kvinnelige leger.

Over 100 detaljerte eksempler på seksuell trakassering er beskrevet og delt på FB-gruppen. Antallet historier stiger stadig.

Over 3200 leger og medisinstudenter har til nå undertegnet et opprop som også er lagt ut i gruppen.

«Den som står bak trakassering er oftest en lege høyere i hierarkiet eller en leder. Denne asymmetrien i maktforhold gjør det vanskelig å rapportere slike saker videre,» heter det lant annet i oppropet #utentaushetsplikt, som Aftenposten gjengir i sin helhet fredag.

Guro Haugen Fossum, øre-nese-hals-lege, PhD-stipendiat og tillitsvalgt, er overrasket over hvor mange unge leger som fortsatt opplever trakassering.

– Jeg trodde det at så mange kvinner har kommet inn i legeyrket ville føre til mindre trakassering. Derfor blir jeg skuffet og overrasket over alle disse historiene, sier Fossum.

Både hun og Sundby understreker at de aller fleste mannlige kolleger er skikkelige og respekterer sine kvinnelige kolleger. De mener likevel at alle avdelinger i helsesektoren må jobbe med å endre den gjennomgående ukulturen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her