Av Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo

Høyre, Frp, Venstre og KrF styrte Oslo i 18 år - fra 1997 til 2015. I løpet av disse årene ble det mulig å tjene store penger på våre eldres hjelpebehov.

Omsorgstankegang ble erstattet med markedstankegang.

Stoppeklokkevedtak

For det første ble stoppeklokkevedtakene innført. Et kontor i bydelen bestemte på minuttet hvor lang tid eldre skulle få til dusj, stell, medisinering og pleie. Medarbeidere mistet makt og mulighet til å gi den omsorgen de mente var best for de eldre.

Når medarbeidere ikke lenger trengte å gi best mulig eldreomsorg, ga det enorme muligheter for innsparing. Hvert år de fire siste årene de borgerlige styrte Oslo, ble det for det andre tatt ut beløp i hundremillionersklassen fra hjemmetjenesten og sykehjemmene.

Det ble færre ansatte på jobb og dårligere tid for de som var igjen.

Kommersialisering og lønnsdumping

Mer og mer av sykehjemsdriften ble for det tredje overlatt til kommersielle selskaper med mål om fortjeneste og utbytte. De ansattes lønns- og arbeidsvilkår ble dumpet.

En sykepleier tjener for eksempel 60.000 kroner mer ved et kommunalt enn et kommersielt sykehjem. Flere ganger gikk det galt. Noen av nyere tids mest alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven skjedde under det borgerlige byrådet, for eksempel på Ammerudlunden sykehjem i den mye omtalte Adecco-skandalen.

For det fjerde ble kjøkken på sykehjemmene revet og erstattet med et stort, felles produksjonskjøkken. Det kan produsere opp mot én million årlige sykehjemsmåltider.

Arbeiderpartiet var imot, men de borgerlige trumfet det igjennom.

Mangel på verdighet

Og for det femte. Etter 18 år med borgerlig styre manglet mer enn halvparten av sykehjemsplassene tilfredsstillende brannsikring, bad på rommene eller ventilasjon. Enda flere manglet en standard som er verdig til å være folks siste hjem.

Den borgerlige politikken handlet om å skape en billigst mulig, ikke en best mulig eldreomsorg. Det tror jeg var en viktig grunn til at Arbeiderpartiet vant valget i 2015.

Vi lovet 500 flere årsverk i hjemmetjenesten. Det målet kommer vi til å nå. De nye medarbeiderne skal sikre at eldre kan få bo trygt hjemme lenger, og at de møter faste hjemmehjelpere med god tid. Vi har fjernet stoppeklokkevedtakene og gitt medarbeiderne tilbake makta til å gi den omsorgen de mener er best mulig for byens eldre.

Rosa busser gir frihet

I Vestre Aker, Nordre Aker og Sagene har vi satt i gang et eget busstilbud for eldre over 67 år. De rosamalte bussene henter de eldre hjemme og kjører dem dit de vil. Nå vil vi utvide tilbudet til hele byen. Det tror vi vil bli en liten frihetsreform for mange.

Vi har stoppet kommersialiseringen av eldreomsorgen.

Kommersielt drevne sykehjem har blitt offentlige igjen, eller er overtatt av ideelle aktører som Diakonhjemmet og Kirkens bymisjon. Lønningene til medarbeiderne har gått opp. Det har også antallet ansatte. Bare i 2018 ansatte vi 110 nye medarbeidere på sykehjemmene våre. I år øker vi matbudsjettet med ti prosent.

Mer til de eldre

De neste 20 årene vil Oslo få en dobling i antall eldre over 80 år. Derfor kommer vi til å åpne nye omsorgsboliger og sykehjem de neste årene.

Sykehjemmene skal ikke lenger være institusjoner for eldre, men verdige hjem for våre eldre. Eldre skal selv få innrede rommene og kunne nyte godt av tilbud som sansehager, dagligvareforretning, besøkshunder og pub.

Vi vil ha en best mulig, ikke billigst mulig, eldreomsorg.