Gå til sidens hovedinnhold

Elever jobber mot rus

Nordberg og Engebråten ungdomsskoler har arrangert opplæring for elever og lærere om unge og rus. Samlingen skal munne ut i et spennende program der elevene får en viktig rolle.

Nordberg/Engebråten: "Unge og rus" er et forebyggende tiltak for elever på 8. trinn. Byrådet har vedtatt at dette programmet skal gjennomføres i hele osloskolen. Forslaget kommer fra Ungdommens bystyremøte.
Programmet er nettbasert og består av en elevdel og en del der det fokuseres på samarbeid med de foresatte. Programmet er basert på systematisk forskning og utviklingsarbeid. Hovedmålene med "Unge og rus" er å utsette akoholdebuten, senke alkoholkonsumet og redusere eksperimentering med alkohol og illegale rusmidler. Videre er ambisjonen å forhindre problemer knyttet til rus og bidra til at barn og unge får rusfrie oppvekstmiljøer.

Gruppelederopplæring

Når elevene skal arbeide med de forskjellige temaene vil ungdommene bli delt inn i grupper. Derfor er utdanning av elever som er valgt ut som gruppeledere vektlagt i forkant av programstarten. Gruppelederne fikk opplæring 11. januar i år. Hele 78 elever skal få denne kompetansen i Bydel Nordre Aker, leser vi på bydelens hjemmeside.

Avla løfte

Samlingen av elevene startet med en høytideling åpning der elevene avla et løfte. Så fikk alle utdelt hver sin T-skjorte fra Bydel Nordre Aker. Hovedtema i "Unge og rus" er påvirkning, meninger, bruk av alkohol og mestring av drikkepress. Hvert av temaene inneholder ulike oppgaver. Elevene velger selv egne presentasjonsmåter. Programmet skal også implementeres i alle fagene på skolen.

Elevene i fokus

I "Unge og rus" er det elevene som står i sentrum. De skal blant annet gjennomføre undersøkelser i nærmiljøet, diskutere hvordan de kan stå sammen mot drikkepress, lage rollespill og presentere "Elevenes mening". Da skal elevene ta et standpunkt og vise andre hva de mener om at ungdom drikker alkohol.

Foreldrenes rolle

Samarbeid mellom hjem og skole er også en vesentlig del av programmet. Felles holdninger gir trygghet, både for barn og foresatte. Foreldrene
på 8. trinn involveres ved at skolen arrangerer foreldremøter; ett hvor programmet presenteres, ett for foreldre og lærere og ellers gruppemøter med foreldre og elever.

Lærernes rolle

Lærerne skal tilrettelegge og veilede. De vil ta i bruk varierte arbeidsmetoder og gi elevene teoretisk kunnskap om rus og rusmidler.

Evaluering

Fire skoler i Oslo, blant annet Nordberg, vil få evaluert gjennomføringen av "Unge og rus" av Nordnorsk kompetansesenter ved Høgskolen i Narvik, skriver bydelen.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021