Totalt må seks elever sette utdanningsplanene sine på vent. Søknadene om å få dispensasjon ble avslått onsdag, skriver TV2.

– De er nå behandlet, og vi avslår søknaden om dispensasjon fra vitnemålskravene. Elevene har feil fagkombinasjon og oppfyller derfor ikke kravene som er fastsatt i fag- og timefordelingen, skriver Trine Oskarsen, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, i en e-post til TV 2.

Beklager

Seks elever ved Sørumsand VGS i Akershus får ikke gyldig vitnemål i sommer. Skolen skylder på bruk av feil dataprogram for å sjekke om valgfagene var gyldige.

Assisterende rektor Per Grahn ved Sørumsand videregående skole sier de nå vil sette seg grundig inn i vedtaket fra Utdanningsdirektoratet, og finne ut hva konsekvensene blir for hver enkelt elev.

– Dette er en feil som vi som skole beklager på det sterkeste. I tillegg til å beklage, må vi også sette fokuset fremover for å finne den best mulige løsningen slik at de kan oppnå studiekompetanse, sier Grahn.

Feil bruk av dataprogram

Skolens tabbe rammet tolv elever som tok påbygging til generell studiekompetanse med valgfag innen lyddesign og bildedesign. Seks av elevene får ikke vitnemål, mens de andre seks må ta et ekstra fag, til tross for at alle har gjennomført skoleløpet som planlagt.

– Vi har brukt en database som kartlegger elevenes fagsammensetning, så man skal kunne avdekke feil og rette dem. Det som er beklagelig er at vi har benyttet feil kontrollmotor, sa Grahn da saken ble kjent.