Gå til sidens hovedinnhold

Eliten er ikke interessert i demokrati

Debattinnlegg:

Eliten er de som bestemmer i forhold til oss andre som forventes å adlyde.

Av Leif Arne Stople

Min definisjon av Eliten er såre enkel: Det er de som bestemmer i forhold til oss andre som forventes å adlyde.

Eliten er ikke interessert i demokrati, men i å fortsatt å beholde elitestyret. I motsatt fall ville de latt alle norske borgere si sin mening om politiske enkeltsaker gjennom folkeavstemminger, dvs innføre et reelt demokrati.

Økonomisk kjennetegnes Eliten gjennom å ha bedre økonomi enn gjennomsnittsnordmannen, et privilegium Eliten ønsker å bevare og styrke ved import av billige varer og arbeidskraft, og ved å legge om skattesystemet fra direkte skatt med utgjevningseffekt til avgifter, skatter og gebyrer som rammer alle likt,s lik som bompenger.

Denne politikken støttes av de fleste politiske partier som Ap og H, og er etter min mening en konsekvens av kommunismens sammenbrudd. Under den kalde krigen kunne man ikke utelukke at kommunismen ville lykkes i å skape et økonomisk lykkeland som kunne friste det store flertall i de vestlige land. Ved en kommunistisk maktovertakelse ville de rike og velstående miste sine økonomiske verdier. Det var derfor nødvendig å sikre menigmann en god livskvalitet for å unngå krav om samfunnsendring i kommunistisk retning.

Vi fikk derfor stor grad av økonomisk utjevning via skattesystemet og sosiale velferdsordninger. Da kommunismen spilte fallitt, var slike hensyn ikke lenger nødvendige, og Eliten kunne begynne arbeidet med å styrke sin egen økonomiske posisjon på bekostning av menigmann.

Omleggingen av den økonomiske politikken søkes gitt en spiselig begrunnelse ved å vise til miljøhensyn og globalisering i verdenssolidaritetens navn. Elitens overtakelse av AP og LO ved Gro og hennes etterfølgere var en begynnelse på denne prosessen. Vi ser idag en voksende misnøye fra menigmann i den vestlige verden mot denne politikken, en misnøye Eliten vil søke å motvirke ved å bruke sine maktmidler og innskrenke ytringsfriheten, om nødvendig ved hjelp fra EU.

Om det er tilstrekkelig til å stanse et ulmende opprør gjenstår å se.

---------------

DETTE ER STEDET FOR DEBATT OG FRISKE LESERINNLEGG

Vil du delta i debatten, trykk på boksen nederst i saken (tjeneste under utvikling)

----------------


Eliten er de som moraliserer over andre

Av Thor Alexander Michelsen

Det har vært masse skirverier om eliter i det siste. Og jeg må si det virker som om man sitter fast i eliter som kategori fra det 20 århundre, og klassekamp som en ren økonomisk greie.


Nei, eliter har lite å gjøre med økonomisk klasse lengre. Eliten er først og fremst moralister som vil diktere hva andre skal mene og gjøre. Det er også et veldig klart skille mellom globalister og - ikke nødvendigvis nasjonalister - men de som har nærmere tilknytning til hvor de bor og baserer seg på det.


Vedum og Hagen er ikke en del av denne eliten. Selv Spetalen er ikke en del av den. Nei, eliten er moralister som ser ned på og moraliserer over alle som ikke er globalister som dem.

Fiskeboller på julaften er horribelt

Av Evy Haugland

Det er ikke greit at gamle får fiskeboller på julaften, det er horribelt.

Men vi forstår at syke å gamle ikke er verdt noenting i dette landet lenger. Håper de som ga dem dette i denne kommunen får straffa si.

LES MER: Rutinen med fiskeboller til gamle og syke på julaften

Kronisk syk av inkassopågang

Av Raymond Selvaag

St. Olavs Hospital i Trondheim har undersøkt meg i flere omganger og kommet frem til at jeg er blitt kronisk syk i tarmsystemet, dette etter fem års kamp mot inkassogribbene.

Kan jeg saksøke dem?


Nei til bygging av USAs mur mot Mexico

Av Åshild Julsrud

Ulovlig innvandring vil alltid forekomme, det er bortkastet penger å bygge en mur. Desperate innvandrere vil alltid finne en løsning for må komme seg til vestlige land.

Start heller hjelpeprosjekter i latinamerikanske land, bygg barnehager, skoler og sats på økonomisk hjelp slik at latinamerikanere blir hvor de er. Bli kvitt korrupsjon i disse landene slik at folks levestandard blir bedre.

Populærpolitikk gagner ikke samfunnet

Av Bjørn Gunnerød

Mange av oss er nok enig med Vedum, men internasjonalt sett så er folk skeptiske til at vi avliver for mange ulver.

Dersom vi bestemmer oss for å ta livet av flere ulver enn de vi har vedtatt, kan vi risikere boikott fra utlandet. Våre handelspartnere kan reagere ved å f.eks. boikotte kjøp av fisk, turistnæringen kan rammes osv.

Dermed gjør Vedum distrikts-Norge en stor bjørnetjeneste. Husk det Vedum, vi er ikke alene i verden. Populærpolltikk er fengende på kort sikt, men gagner sjelden samfunnet i sin helhet.

Amundsen vs KrF

Av Lasse Gulbrandsen

Per-Willy Amundsen har helt rett, og uttalelsene er ikke ment for å skape splid, slik KrF hører det Amundsen sier.

Det er alt for mange innvandrerfamilier med altfor mange barn. Det er trist at de ikke blir fortalt at de ikke bør få så mange barn før de evt begge er i jobb og kan forsørge familien.

For mange barn blant innvandrerfamilier er også til stort hinder for integrering og jobb. Regningen blir da overlatt til NAV, og for enkelte videre til barnevernet. Barna lærer en sosial arv hvor at de ikke opplever at verken mor eller far jobber, dette forplater seg videre ut i sosial nød og annen elendighet.

KrF bør erkjenne at mye av integreringsarbeidet er et misslykket sosialt eksprement og ikke ta til orde for å hente inn flere. Det bare understøtter menneskesmuglere, da det er de mest ressursterke som kommer hit på bakgrunn av at de kan betale for seg på veien hit.

Det de betaler, overstiger langt på vei hva en enkel flybillet ville koste, og det sier vel sitt. Vi trenger ikke importere flere mennesker til passiv oppbevaring, det er ikke menneskeverd. Rydd opp blant de passive og gjør plass til de som ikke har de samme ressursene for å flykte og som om mulig har større beskyttelsesbehov.

Stavrum lager hummer og kanari

Av Steinar Hansen

Stavrum sauser ihop "hummer og kanari". Den store demonstrasjonen i Oslo, med over 10000 deltaker med slagordet "nok er nok", hadde som hovedargument/parole at regjeringen overprøver et stortingsvedtak, der Venstre( Stavrums parti) er hovedårsaken til dette. Mener Stavrum at en regjering kan overprøve Stortinget? Det er det som er hovedspørsmålet.

Arne O.Holms argumentasjon er overaskende svak. Han sammenligner med Trump. Det Trump gjør er å lyve hele tiden. Det Sp gjør er å forholde seg til Stortingets vedtatte forlik og bestandsmål, eller m.a.o. faktiske vedtak i Stortinget, eller m.a.o. sannheten.

Kraftmarkedet er det beste som har hendt oss

Av Thor Alexander Michelsen

Alt er mye bedre, enklere og bedre nå enn før. Det har aldri vært så økonomisk bra som nå når det kommer til strøm. Det frie marked, som det kalles, er det beste som kunne ha skjedd for oss. Vi kan sette opp prisen fordi noe totalt irrelevant for vannkraft går opp i pris, kull.

Tenk så genialt! Kullprisen går opp, så vi tjener mer penger. Og vi bruker ikke kull engang. Og enda bedre, vi kan nå importere strøm fra andre. Forleden dag lagde Danmark så mye strøm at vi fikk betalt for å bruke den!

Det er jo genialt. Da kan vi bare spare på vannet og kutte strømproduksjonen, for så å selge strøm som kastes etter oss til samme høye prisen som tidligere. Det er jo paradis dette her. Og takk og lov er vi kommet oss bort fra tiden der fulle kraftmagasin førte til at vi måtte dumpe prisene på strømmen for å få det vekk. Nå kan vi bare sende alt det ut av landet. Og det beste med det er at da går prisen på strøm opp. Det har vi aldri kunnet gjøre før. Hipp hurra for kraftmarkedet. Hipp hipp hurra.

Hilsen pappa mafiakartell kraftindustri, våre politiske overherrer og det "frie marked".

PS! Om du er en forbruker som forventer at markedet er der for at du skal få det bedre. Slutt å være så egoistisk. Så hva om du tjener lite, og en stadig større del av din inntekt går til helt nødvendige ting som strøm. Vi har aldri hatt så store marginer. Slutt å være så egoistisk. Herre min hatt altså, alltid meg selv meg selv og mer meg selv.

Tenk litt på oss av og til. Det har aldri vært så lukrativt å være kraftprodusent. Vær glad for oss, og milliardene vi håver inn, på å få fjernet enhver fordel for forbruker,. Nå har vi fått alle fordeler for oss selv og en evig stor og økende profitt margin. Takk.

Manipulasjon er faktisk en forbrytelse

Av Andrea Duun

Ingen innrømmer at de er hjernevaska.

For det er likestilt med å si at man ikke er i stand til å tenke sjøl. At man er så lettlurt at man lar et annet menneske bestemme. Alt. Alltid. Uten å stille spørsmål ved noen ting.

Vi mennesker løser kompliserte spørsmål, på alle slags områder. Vi har høy intelligens og god evne til kommunikasjon. Så hvorfor er vi så lette å manipulere? Hva får et menneske til fullstendig å underlegge seg et annet? Hvor finnes nøkkelen til å «vekke» den som utsettes for dette? Hvordan redde den som ikke «vil» reddes?

Har våre skadeskutte energitjuver inngående og bevisst kunnskap om hvillke hersketeknikker som bør benyttes til enhver tid?

Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror de fleste som manipulerer andre faktisk ikke er de skarpeste. Likevel får de partneren sin til å forkaste sin egen familie. De får den «vantro» ekskludert fra sitt hjem og fra sine kjære. De får barn til å skade sine søsken. De jobber gjerne tett på andre mennesker, de er flinke til å prate for seg. Innvendig er de råtne.

Ingen kan tiltale og dømme dem, hvis de "bare" har kontrollert et annet menneske i mange år. Hvis de "bare" har ødelagt en familie. Hvis de "bare" har fått noen til å skade sin egen bror..


Den mulige kidnapping av milliardærfrue

Av Øyvind Runar Wichstrøm

Samfunnet er for lite opptatt av å motarbeide og helst eliminere den samfunnsnedbrytende kriminaliteten. At vi for eksempel bruker store ressurser på å rote i lommene på smågutter samtidig som trailerlastene med det de leter etter suser ukontrollert inn over grensene inn i kongeriket, er så hårreisende at det er vanskelig å fatte.

Hvorfor bruker vi ikke noen promille av oljeinntektene på å stoppe narkoflommen fra å entre kongeriket? Det bør være en menneskerett å slippe å eksponeres for narkotika i friminuttene på barneskolen.

Kjøp inn narko-, bombe- og seddelhunder nok, og ansett mannskaper til døgnkontinuerlig kontroll av innfallsportene til Kongeriket. Da vil det bli vanskeligere å skjule kidnappingsofre også.

Ikke så morsomt

Av Olle Severinsen

Hei. Jeg likte å lese og delta i det tidligere systemet med innspill, selv om mange innlegg var på jordet og det ofte endte med personlige angrep og diskusjoner som ikke hadde noe med saken å gjøre.

Slikt kunne bli luket ut ved at NA fulgte med på innslagene. men det blir spennende å se hvordan det nye opplegget vil fungere. Kanskje mer saklig, men ikke så morsomt.

FLERE DEBATTINNLEGG: Ta tilbake råderetten over strømproduksjonen

Kommentarer til denne saken