Gå til sidens hovedinnhold

Ementor vil ha emisjonsfullmakt

Ementor-sjef Arne A. Jensen og styret vil be sine aksjonærer om en emisjonsfullmakt tilsvarende nær 13 prosent av utestående aksjer i it-konsernet

Det går frem av innkallingen til ordinær generalforsamling i Ementor som avholdes 20. april.Styret foreslår at de får en fullmakt på utstedelse av inntil 30 millioner nye aksjer i Ementor, noe som tilsvarer 12,9 prosent av utestående aksje i selskapet.Fullmakten skal kunne brukes til både styrking av egenkapitalen, oppkjøp og i forbindelse med inngåelse av samarbeid med industrielle eller strategiske samarbeidspartnere.Styret vil også ha fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett ved bruk av emisjonsfullmakten.Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2005, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2005. Den tidligere fullmakten lød på 35 millioner aksjer.

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley