Gå til sidens hovedinnhold

Emil og Iben må splittes

Skolegrensene justeres hvert år etter førskoletallet. Det gjør at søsken splittes på flere skoler.

KARLSRUD: Iben (8) trives godt på Karlsrud skole og hadde gledet seg til lillebroren Emil (6) skulle begynne på samme skole. Da skulle de ta følge til skolen som ligger noen minutter unna gjennom om en trygg stikkvei fra Østerliveien.

Søsken var prioritert

Mamma Elin Strand leste at skolegrensen hadde blitt justert slik at blokka der bor i Østerliveien akkurat kommer utenfor Karlsrud skolekrets. Hun kontaktet skolen og fikk beskjed om at søsken prioriteres og at det pleier å gå greit.

– Dermed slo vi oss til ro med at det kom til å gå i orden, forteller Elin.

Skuffelsen var desto større da de fikk beskjed om at sønnen likevel ikke fikk plass på Karlsrud. Han skal gå på Lambertseter skole, og må derfor krysse Lambertseterveien.

– Da jeg kontaktet skolen nå fikk jeg beskjed om at søsken ikke prioriteres først lenger, men at det er avstand som kommer først. Men det kan ikke være mange som bor nærmere enn oss, sier Elin.

Problemene med skolegrenser har tidligere også vært tatt opp i bydelsutvalget i Bydel Nordstrand.

Flytende grenser

Rektor Ingjerd Eriksen ved Karlsrud skole sier at skolegrensene er flytende og endrer seg i forhold til førskoletallene. Hun forklarer at de på Karlsrud skole tar imot 56 førsteklassinger.

– Er det flere enn 56 elever innenfor skolegrensene strekker vi oss langt for å ta inn dem også, sier rektoren.

Det vil si at er det 56 elever eller mer på første trinn får ingen elever utenfor skolegrensene plass.

– Er det derimot plass skal avstand til skolen prioriteres først, søsken prioriteres etter det, sier Eriksen og legger til at skolens driftsstyre ser negativt på konsekvensene de flytende grensene får for Karlsrud skole.

– Men den klare anbefalingen fra Utdanningsetaten er at det skal være objektive kriterier som brukes i forhold til inntak. Før var det slik at driftsstyret kunne bestemme mer, sier hun.

Rektoren legger til at det er trist når de flytende grensene får konsekvenser som at søsken splittes.

– I dette tilfelle kan jo familien se Karlsrud skole fra hjemmet sitt. Det er veldig, veldig beklagelig, sier rektor Ingjerd Eriksen.

Les også: Nye skolegrenser i 2013

Kritisk til nye grenser

Karlsrud skoles FAU og skolens driftsstyre stiller seg kritiske til de nye grensene i sine høringsuttalelser. Driftsstyret skriver følgende i sin uttalelse:

«Det fremstår særlig unaturlig at elever som bor i skolens umiddelbare nærhet (Østerliveien, Nylænde og Gina Krogs vei) skal henvises til Lambertseter skole med kryssing av den sterkt trafikkerte Lambertseterveien»

Styret ber om ny vurdering av om tidligere opptaksgrense langs Lambertseterveien kan opprettholdes.

FAU poengterer at de nye grensene får en negativ konsekvens for søsken som splittes på to skoler:

«Familier vil bli splittet, for eksempel på 17. mai og andre arrangementer» skriver FAU og understreker viktigheten for barna å kjenne trygghet og forutsigbarhet. FAU foreslo også å opprette tre paralleller på første trinn på Karlsrud fra høsten 2013.

Les også: Bestum skole er sprengt

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten