STORTINGET (Nettavisen): – Jeg forholder meg til rådene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon, og da gjør man en del tiltak for å sikre at informasjon ikke kommer på avveie, svarte Mehl innledningsvis på spørsmålet fra stortingsrepresentant Per Willy Amundsen (Frp)

Frps justispolitiske talsmann var ikke helt fornøyd med svaret.

– Statsråden vår må være beredt på at all denne informasjonen nå ligger i Beijing, og hos det kinesiske kommunistpartiet. Hvordan kan dette være forenlig med NSMs retningslinjer?, spurte han.

Stridens kjerne er at Mehl hadde den kinesiske appen på sin telefon i én måned i fjor høst. I samme periode fikk hun åtte skriftlige spørsmål fra Stortinget om hun har hatt appen på sin tjenestetelefon.

Alle gangene nektet hun å svare på spørsmålet, før hun 1. februar bekreftet at hun har hatt appen på én av sine tjenestetelefoner.

Onsdag erkjente hun at det var feil å ikke opplyse Stortinget tidligere, men justisministeren ville ikke svare på hvorvidt hun mener appen har utgjort noen risiko, eller dele noen tanker om at data fra hennes telefon kan ha havnet i kinesiske hender.

«Hva angrer du på?»

Nettavisen stilte Mehl følgende spørsmål rett etter utspørringen:

– Hva angrer du på i denne saken?

– Jeg er lei for at ikke jeg ikke delte informasjon om at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon tidligere, sier Mehl til Nettavisen.

– Jeg ser at den forsiktigheten har skapt mer usikkerhet, og jeg er glad det nå er avklart, svarer hun.

Les også

Politikere lærer aldri – til tross for ydmykelser gang på gang

Få svar

I etterkant av spørretimen kom Frp-leder Sylvi Listhaug med en slags frikjennelse av justis- og beredskapsministeren. Hun sa at Mehl nå har lært at hun må svare Stortinget ordentlig og ærlig.

– Hun la seg flat. Det var nødvendig, sier hun til Nettavisen, og bekrefter at partiet ikke vil ta saken videre til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Partiet er dog ikke fornøyd med Mehls svar om sikkerheten rundt å bruke appen. Der gav Mehl få svar under spørretimen.

– Det etterlatte inntrykket er at det er grunn til å tvile på hva hun mener om den kinesiske appen TikTok. Det var ikke et fullgodt svar, sier Amundsen til Nettavisen.

Han var fortsatt krystallklar på at Mehl åpenbart hadde brutt flere punkter i Nasjonal sikkerhetsmyndighets råd om mobilbruk. Frp sier de vil fortsette å stille spørsmål om dette.

Listhaug og Amundsen mener likevel at det er flere ting som Mehl ikke kan frikjennes helt for enda:


– Tilliten har blitt svekket

Mari Holm Lønseth i Høyre stilte også spørsmål til Mehl i spørretimen. I ettertid satt hun igjen med blandende følelser.

– Jeg er glad hun langt på vei legger seg flat, og sier hun er lei for at hun ikke har svart godt nok, sier hun til Nettavisen i dette videointervjuet:

– Hun sier hun er lei seg for vendingen saken har tatt, men opplever du at hun er lei seg?

– Jeg opplever at Mehl er ydmyk. Hun har brukt sikkerhetsmessige hensyn for å begrunne å ikke svare Stortinget. En begrunnelse som det viser seg ikke holder vann. Derfor er vi opptatt av at hun rydder opp, svarer Lønseth.

Og hun legger til:

– Vår tillit til Mehl har blitt svekket, men måten hun har svart i dag har bidratt til å gjenopprette noe av tilliten.

Ikke fornøyd

Venstre hadde ikke sendt inn noen spørsmål på forhånd til onsdagens spørretime, men de sitter også igjen med en bismak etter Mehl' sin opptreden.

– Jeg synes det er bra at justisministeren erkjenner at hun burde informert Stortinget tidligere. Likevel er begrunnelsen hennes for hvorfor hun avventet så lenge for dårlig. Dette er ikke den eneste saken hvor Mehl har svart Stortinget mangelfullt, og jeg håper hun fremover vil svare Stortinget på en bedre måte, skriver Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wethrus Thorsvik i en e-post til Nettavisen.

Og hun tilføyer:

– Saken reiser også spørsmål ved regjeringens generelle sikkerhetsregler for regjeringsmedlemmer – det kan virke som om de ikke har noen. Vi bør kunne forvente felles retningslinjer på dette området.

Mener hun ikke brøt noen forholdsregler

Under spørretimen gjentok Mehl at hun tok forholdsregler som etter hennes skjønn var innafor, og hun henviste også til at andre apper, som ikke er kinesiske, også kan hente inn informasjon.

Amundsen spurte videre hvorfor statsråden har gjort seg andre vurderinger enn både norske og internasjonale eksperter, som har advart mot måten TikTok henter ut informasjonen fra brukeren mobil, blant annet mikrofon og fingerbevegelser på skjermen.

– Det er veldig begrenset hva jeg lagrer på min tjenestetelefon. Og jeg har tatt mine forholdsregler, svarte justis- og beredskapsministeren.

Listhaug-spørsmål

Frp-leder Sylvi Listhaug spurte om Mehl mener hun har brutt informasjonsplikten til Stortinget ved ikke å svare på spørsmålene om TikTok.

Mehl svarte at hun er forsiktig med å svare på spørsmål om sikkerhet, før hun kom med dagens første innrømmelse:

– Jeg ser i ettertid at jeg burde vært åpen om at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon tidligere, erkjente Mehl.

Justis- og beredskapsministeren tok det enda et steg videre i noe som lignet på en selvransakelse.

– Jeg er lei for at den forsiktigheten har skapt mer usikkerhet, sa Mehl, og la til igjen at hun kunne vært mer åpen om sin bruk av TikTok.

Fra Høyre

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) stilte også Mehl til veggs.

– Det er bra at statsråden mener at hun har vært for forsiktig i å si ifra, men nå viser det seg at sikkerhetshensyn ikke har hindret statsråden fra å svare tidligere, sa hun med blikket rettet mot Mehl.

– Jeg har svart sannferdig på spørsmålene, men jeg kunne vært mer presis på at jeg har hatt TikTok på en ugradert tjenestetelefon, sa justis- og beredskapsministeren om de åtte skriftlige spørsmålene, der hun ikke hadde svart på om hvorvidt TikTok har vært på hennes tjenestetelefon eller ikke.

Og hun la til:

– Jeg ser at jeg kunne ha svart annerledes, og jeg er lei for at det bidro til å skape mer usikkerhet.