NTB: 20 prosent av elevene på videregående skole sier i en spørreundersøkelse at de hadde brukt cannabis, men bare vel 6 prosent har brukt det den siste måneden.

Det viser en spørreundersøkelse Folkehelseinstituttet har gjennomført.

Les også: Liten nedgang i cannabisbruken blant de yngste under pandemien

3.500 elever fra 34 videregående skoler deltok i undersøkelsen. 15 prosent oppga at de hadde brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene, og 6,2 prosent siste 30 dager.

Undersøkelsen er den første som i tillegg til cannabiserfaringer også undersøker ungdoms kunnskap, holdninger og motiver knyttet til cannabis.

Les også: Unge drakk sjeldnere og voksne drakk oftere under pandemien

– Vi fant at mange elever mangler kunnskap om cannabis. Elevene overvurderte blant annet hvor mange andre unge som hadde brukt rusmiddelet. En del hadde også feiloppfatninger om cannabisbruk, sier Anne Line Bretteville-Jensen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Hun forteller at ønsket om å ikke bli tatt av politiet (48 prosent), hensynet til foreldre (44 prosent), faren for avhengighet (41 prosent) samt prisen på cannabis (36 prosent), var de hyppigst oppgitte grunnene for å ikke bruke mer cannabis blant dem som allerede hadde cannabiserfaring.