Gå til sidens hovedinnhold

En av sju sulter

Til tross for løfter og avtaler sulter stadig flere mennesker.

Høye matvarepriser, klimakriser og krig gjør at antallet som sulter har økt med 100 millioner på ett år. Over halvparten av dem er barn.

Unicef går nå ut med en appell om sju milliarder norske kroner til barn i katastrofeområder i 36 land.

Finanskrise
- Den underliggende årsaken til høy barnedødelighet, mødredødelighet, dårlige resultater på skolen og svekket utviklingspotensialet er underernæring. Mange steder har matprisene økt med 50 prosent. Hvordan en da skal overleve på en dollar om dagen er uforståelig, sier Generalsekretær i Unicef Norge Kjersti Fløgstad, i en pressemelding.

I fjor økte antallet som sulter fra 850 millioner til 950 millioner. Det er i Østlige og Sørlige Afrika som har den dårligste utviklingen.

Doblet
De landene med størst behov for hjelp er Sudan med behov for over en milliard kroner, DR Kongo over 800 millioner, Zimbabwe 620 millioner, Uganda 575 millioner og Somalia 560 millioner.

I de tre siste landene har behovet doblet seg.

- Politisk vanstyre, tørke, flom og krig har forverret situasjonen for barn i disse landene ytterligere. I Somalia er 3, 2 millioner mennesker avhengig av nødhjelp, noe som er en tredobling siden begynnelsen av 2007. Krig og tørke tar fra somalierne muligheten til å dyrke egen mat, sier Fløgstad.

Klimakrise
I tillegg til de høye matvareprisene truer også klimakrisen verdens barn. Jordskjelv i Pakistan og Kina, syklonen i Myanmar og de verste tropiske stormene noen gang i Karibia rammer kvinner og barn hardt.

- 65 prosent av ofrene for klimakatastrofer er kvinner og barn. Unicef jobber derfor med å gjøre landene mer forberedt på katastrofer. Spesielt i utsatte områder er det viktig å være forberedt og ha et apparat for raskt å bygge opp samfunnet igjen. Vi må redusere de langvarige konsekvensene av katastrofene for barn i tillegg til å gi akutt nødhjelp, sier Fløgstad.

- Fravær av krig
FNs barnefond mener de har gode muligheter til å hjelpe dersom pengene skaffes.

- Men heller ikke vi kan hjelpe i krig. Fravær av krig er fortsatt nødvendig for å bistå en humanitær krise, sier Kjersti Fløgstad.

Hele rapporten kan du lese her.

Vil halvere
Tallet på sultende er lite oppløftende for FN. I juni 2008 kom verdens leder frem til et fornyet løfte om å halvere verdenssulten innen 2015, fra tallet som da var på 850 millioner.

Dette er også tidligere vært satt som en FN-mål, uten at det har ført til færre sultende.

I løpet av møtet ble det gitt løfter fra deltakerlandene om å bidra med om lag 6,5 milliarder dollar. Samtidig skal det tas grep for å øke matvareproduksjonen i verdens fattigste land.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene