Den nye handlingsplanen fra Justis- og beredskapsdepartementet ble presentert mandag.

Der anslås det at 9,4 prosent av alle kvinner har vært utsatt for voldtekt noen ganger i løpet av livet.

For menn gjelder dette 1,1 prosent.

I 2018 ble det anmeldt 1758 voldtekter i Norge, hvilket er en økning på 44,5 prosent fra 2014.

- Mange unnlater å anmelde voldtekt. Mørketallene antas å være store, heter det i planen.

Festrelatert voldtekt var den største kategorien for anmeldte voldtekter. Ifølge SSB var hele 98 prosent av de siktede er menn. Nesten 63 prosent av de siktede var under 30 år