*Nettavisen* Nyheter.

En av ti kvinner i Norge har blitt voldtatt

F.v.: Siri Thoresen, Ole Kristian Hjemdal (som presenterte rapporten), helse- og omsorgsminister Bent Høie, barne- og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen før en ny rapport om vold og voldtekt legges fram onsdag morgen. Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald

Få kvinner utsatt for voldtekt var til medisinsk undersøkelse i etterkant. Nesten en tredel har aldri fortalt om voldtekten til noen andre.

26.02.14 13:26

Oslo (NTB): For første gang er en landsomfattende undersøkelse med så vanskelige og følsomme tema gjennomført som telefonintervju i Norge. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), står bak undersøkelsen. I alt 2.435 kvinner og 2.092 menn i alderen 18 til 75 år ble stilt konkrete og detaljerte spørsmål om vold og overgrep i barndommen, vold og overgrep i voksen alder, samt psykisk helse og sosiodemografiske forhold

Av kvinner som er blitt voldtatt, sier bare 11 prosent at de søkte behandling etterpå. Hele 29 prosent hadde aldri fortalt om overgrepet til noen før denne undersøkelsen.

- Dette er alvorlige tall. Dette forteller oss at dette er kjempetabber i samfunnet, sier forsker og psykolog Siri Thoresen ved NKVTS.

Onsdag formiddag ble rapporten overrakt justisminister Anders Anundsen (Frp), med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) til stede.

Fakta

Fakta om voldtekt i Norge

Vanskelig
Mens 1,1 prosent av de spurte mennene sier de er blitt voldtatt, svarer 9,4 prosent av kvinnene det samme. Av de kvinnene som har opplevd voldtekt, var fire av ti redd for å bli alvorlig skadet eller drept, og tre av ti fikk fysiske skader.

Likevel gikk kun 11 prosent av kvinnene til undersøkelse eller behandling etter overgrepet, og hele 29 prosent fortalte aldri til noen hva som hadde skjedd.

Undersøkelsen tar for seg alle former for vold og overgrep i alle livets faser. Resultatene viser stor overlapp mellom ulike former for vold. For eksempel sier 70 prosent av kvinnene som ble voldsutsatt i barndommen, at de også opplevde psykologisk vold fra foresatte. Nær halvparten av de som hadde opplevd alvorlig vold fra foresatte rapporterte også om vold mellom foreldrene/foresatte.

Det var også stor overlapp mellom vold og seksuelle overgrep i barndommen og vold og seksuelle overgrep som voksen.

Bekymret statsråd
Dette er et område hvor er viktig, men også vanskelig, å være faktabasert. Dette tallgrunnlaget gjør oss bedre i stand til å treffe tiltak, kommenterer justisminister Anundsen.

Kun et mindretall av voldtektssakene, en av ti, ble anmeldt til politiet. Andelen var noe høyere for alvorlig fysisk vold, der en av fire saker ble anmeldt.

- Jeg syns det er bekymringsfullt at så mange lar være å gå til politiet og sat så få benytter seg av helsetilbudet etterpå, sier Anundsen.

Undersøkelsen inngår som en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 – 2011 «Vendepunkt», og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

- Må bli kvitt voldstabuer
Tiltak og forebygging er viktig, men det alene kommer ikke til å ta bort tabuene om vold i nære relasjoner, mener Frp-leder Siv Jensen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Tabuene kan bekjempes over tid ved at politikere og andre snakker om disse problemene, mener Siv Jensen (Frp) Foto: (Scanpix)

Hun understreker i sine kommentarer til onsdagens dramatiske rapport om familievold og overgrep at tabuene kan bekjempes over tid ved at politikere og andre snakker om disse problemene.

- Det som gjør disse sakene så innmari såre, er at overgrepene skjer fra dem du stoler mest på og er aller mest sårbar overfor, sier Jensen.

Sammen med statsminister Erna Solberg (H), Venstre-leder Trine Skei Grande og KrFs fungerende leder Dagrun Eriksen deltok hun på seminaret om rapporten i Oslo onsdag.

Solberg understreket at vold i nære relasjoner, som ifølge rapporten klart oftest rammer kvinner, bør være et menneskespørsmål, ikke et kvinnespørsmål.

- Vi som politikere har ansvar for at politiet prioriterer, og at vi bruker muligheten for offentlig påtale, sier statsministeren, og peker på at anmeldelser av familievold ofte blir trukket tilbake

Les rapporten her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.