Ni av ti piloter har kjent seg så slitne at de føler de ikke burde ha sittet i cockpit, og en av to har opplevd å sovne i cockpit uten at det var avtalt, melder NRK.

Det viser en undersøkelse NRK-programmet Forbrukerinspektørene har gjort blant piloter i SAS og Norwegian. 389 av 1100 piloter svarte på spørsmålene i undersøkelsen.

«Duppet av under innflygning, og kollega måtte be om landingsflaps flere ganger før jeg reagerte», skriver en av pilotene i undersøkelsen ifølge NRK.

57 prosent av de spurte sier at arbeidspress i ganske stor grad kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. I tillegg sier 19 prosent at arbeidspress i svært stor grad kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

17 prosent av de spurte svarer at de ofte føler seg så slitne at de føler de ikke burde ha sittet i cockpit.