(Nettavisen): I 2006 ble planene lagt om å bygge et sykehjem for eldre i Altea, og kommunen ved Omsorgsbygg kjøpte en tomt til fem millioner kroner. I perioden fram til august 2009 rant det til sammen ut 23,5 millioner kroner til det famøse byggeprosjektet.

Planen var å omregulere den i utgangspunktet fredede tomta, men det skjedde aldri - noe Omsorgsbygg hevdet skyldtes lokale samarbeidspartneres krav om to millioner kroner for å smøre lokale politikere og byråkrater i Spania.

Det var Frps Sylvi Listhaug som bestilte sykehjemmet. Bystyret vedtok i desember 2009 å avvikle prosjektet med sykehjem i Spania, i tillegg til at selskapet som håndterte prosjektet skulle nedlegges og tomten man eide selges. Arbeiderpartiet og SV fremmet senere mistillitsforslag mot Listhaugs og Byrådets håndtering av sykehjemsskandalen.

Eier fortsatt tomten
Det viser det seg imidlertid at kommunen fortsatt eier tomten i den spanske byen Altea.

I et brev Kontrollutvalget har videresendt til Helse- og sosialkomiteen, datert 1. mars 2013, kommer det fram at Omsorgsbygg fortsatt ønsker å jobbe for å få byggetillatelse, altså beholde den enn så lenge.

«Ledelsen i foretaket mente i 2013 at det har vært og fortsatt er hensiktsmessig å oppnå byggetillatelse for å realisere styrets vedtak om å verdioptimalisere tomten. Det ble dessuten opplyst at foretaket valgte å beholde den spanske advokaten, Carmen Sanz, som rådgiver i prosessen med å få byggetillatelse, siden hun kjente detaljene i saken etter at hun hadde vært engasjert i selskapet i seks år», står det i brevet.

- Meningsløst prosjekt
Det får Rina Mariann Hansen (Ap) i finanskomiteen til å se rødt. Idag, 16. april, fremmer hun forslag om å selge den omdiskuterte tomten snarest.

- Vi syns at det er en helt merkelig vurdering. Byrådet har vært opptatt av å selge alt som har verdi i Oslo, seinest Oslo kino. Det er en bakvendt prioritering å eie en steinrøys i Spania. Spesielt med tanke på at byrådet gjennom mange år forsøkt å omregulere området uten å lykkes. Under høringen om prosjektet i 2010 hadde kommunen brukt mer enn 23 millioner. Siden den gang er det brukt opp imot 5 millioner kroner ekstra. Nå må det bare ta slutt. Vi må bli ferdige med Altea-skandalen og kan ikke spytte ut mer penger på dette meningsløse prosjektet, sier hun til Nettavisen.

Hansen setter også spørsmålstegn ved at Omsorgsbygg har valgt å beholde den spanske advokaten til å jobbe videre med saken.

- Det kom jo i 2010 fram at man hadde inngått avtale med en spansk advokat uten å følge Oslo kommunes rettsinstruks. Den spanske advokaten har heller ikke fått til noen ting for å få fullført prosjektet. I høringen framkom det også at kommuneadvokaten burde vært konsultert, sier hun og legger til:

- At man i brevet oppgir å bruke samme advokat fordi hun kjenner historien godt er spesielt. Målet bør være å få solgt jorden. Da burde man hyret inn noen som kun hadde som formål å få solgt tomta.

Hansen mener at Oslo kommune har brukt mer enn 30 millioner på å eie et ubrukelig landområde i Spania.

- Området er sikkert fint om man skal drive med appelsindyrking, men etter min oppfatning er ikke dette kommunens oppgave. Det er nok av ting her i kommunen som burde vært bedre. For eksempel eldreomsorgen. Det er trist at man fremstilte for Oslos eldre at de skulle få reise til Spania, når realiteten er at ingenting er etablert, knapt nok startet opp. Jeg mener byrådet, med Høyre som har styrt hele perioden, har lurt Oslos borgere, sier hun.

Omsorgsbygg: Verdiløs uten byggetillatelse
Per Morten Johansen, direktør i Omsorgsbygg, sier at man ønsker å fortsette og forsøke å omregulere tomten av flere grunner.

- Vi hadde et oppdrag som gikk ut på å verdioptimalisere tomten. Vi har vurdert den som verdiløs uten byggetillatelse, sier han.

Johansen legger ikke skjul på at situasjonen i Spania er krevende for eiendomssalg og vil derfor ikke gå ut med noe prisanslag på tomten, dersom skulle få omregulert.

- Det vi vet er at uten byggetillatelse er det svært lite penger å hente. Omsorgsbygg ga litt i overkant av 3,4 millioner for tomta. Vi har som mål å få tilbake disse pengene, sier han.

Direktøren sier videre at han forstår at enkelte reiser kritiske spørsmål til de foreslåtte prioriteringene.

- Vi har full forståelse for at det stilles spørsmålstegn ved hvor mye verdier som skal legges inn i dette, og er forberedt på å endre veivalg i forhold til politikernes prioriteringer, sier han.

- Hvorfor har dere valgt å bruke den samme spanske advokaten videre?

- Hun er den som kjenner historien og byggesaken best. Vi anser det ikke som hensiktsmessig å trekke andre inn i byggesøknaden. At byggeprosjektet urettmessig ble stoppet som følge av korrupsjon kan vedkommende heller ikke lastes for. For det har helt klart vært en sammenheng mellom korrupsjonsforsøk og mangel på byggetillatelse, sier han.

- Hvor lenge vil det kunne være aktuelt å sitte på denne tomten?

- Omsorgsbyggs styre har satt som mål og antydet et tidsperspektiv på 3 - 5 år. Vi legger ikke skjul på at det er et krevende marked i Spania. Det gjør det også vanskelig å verdisette tomten. Altea kommune anser nå korrekt byggetillatelse som mottatt. Det tilsier at svar skal foreligge innen 22 mai, sier Johansen.

- Dårlige odds
Rina Mariann Hansen tror ikke oddsene for at man får byggetillatelse på tomten er spesielt gode.

- Jeg frykter at man vil fortsette å begå samme feil. Altså at man baserer handlemåten videre på rykter og halvsannheter, istedenfor å vite konkret hva problemet er. Vi foreslår at tomten legges ut for salg og at man anskaffer en advokat i tråd med Oslo kommunes regler. Dessverre kan det se ut til at byrådet, med Høyre i spissen, fortsetter å gå mot stupet med bind for øynene, sier hun.

Fremskrittspartiets tidligere helsebyråd, Sylvi Listhaug, har ikke besvart Nettavisens henvendelser