Av Waqas Sarwar, samfunnsdebattant

Vi lever i en tid der diskusjoner rundt islamsk reform, eller forsøk på dette, er i vinden.

Debatten innehar et bredt spekter av meninger, alt fra hatretorikk mot islam og muslimer, til muslimer som ønsker ekstremismen til livs. Et nytt innslag i en allerede kuriøs debatt er innlegget til shia-ekstremisten Basel Kadem.

Det er en selvmotsigelse når han snakker om å reformere og avradikalisere når han selv prøver å gjøre karriere ved å spille på sekteriske splittelser med rot 1400 år tilbake.

Islamofobien gjør ikke forskjell på oss

Norge har nettopp vært vitne sitt andre terrorangrep begått av islamofobe, mens Kadem mener at muslimene selv har skyld i islamofobien.

Implisitt sier han at sunni-muslimer har seg selv å takke for hatet de opplever på grunn av de trospunktene som spriker med shia-teologien. Hverken Breivik eller Manshaus ville noensinne gjort forskjell på om offeret foran dem var shia eller sunni. Islamofobien gjør ikke forskjell på oss.

Det er ikke anstendig av en person som påberoper seg å være religiøs å rettferdigjøre hat mot andre muslimer basert på sekteriske skiller.

Hat via TV-skjermen

Kadem sverger til sin åndelige mentor, hatpredikanten Yasir Habib. I 2003 ble Habib dømt til 35 års fengsel i hjemlandet Kuwait, og senere fratatt statsborgerskapet.

Myndighetene anså han som sikkerhetsrisiko.

Han klarte å flykte og har nå fått innvilget asyl i Storbritannia. Der har han kjøpt opp en kirke i en liten landsby med nær ingen muslimsk befolkning og gjort den om til en moské og hovedkvarter for en egen TV-kanal med navn Fadak TV som har vært under etterforskning for å ha kringkastet hatmateriale.

Basel har oppholdt seg i en lengre periode i England for å gå i lære hos denne mannen, og jobber også frivillig for TV-kanalen.

Fire prominente iranske shia-imamer; Nasser Makarem Shirazi, Hossein Nouri Hamedani, Jafar Sobhani og Lotfollah Safi Golpaygani har lagt ned forbud mot å støtte denne TV-kanalen på noen som helst måte med argument om at sendingene kun er myntet på å spre sekterisk hat.

Når Kadem prater om å avradikalisere er det bare for å gjøre sin sekteriske hatretorikk mer spiselig for et publikum som ofte ikke har satt seg godt nok inn i hvor han henter inspirasjon fra. Med andre ord, en ekstremist i fåreklær.

Hverken Breivik eller Manshaus ville noensinne gjort forskjell på om offeret foran dem var shia eller sunni

Håner hellige sunni-symboler

Et typisk retorisk trekk ved Basel er at han snakker i hånende ordelag om sunni-muslimenes hellige symboler.

Intetanende kommentarfeltkrigere går fem på og hyller Kadem i det de oppfatter det som at han driver blasfemi med egen religion.

Men det han kritiserer, rettere sagt håner, er ikke forbundet med noe av det han anser som eget, men andres. Ville Basel, eller hans åndelige mentor, noensinne gått til det steg å bespotte sine egne helligheter?

Uansett religiøs og sekterisk tilhørighet, eller mangel på sådan, er en veldig fin tommelfingerregel å følge: gjør mot andre som du vil de skal gjøre mot deg.

Kilden til konflikt ligger når man bryter dette. Nettopp derfor er ikke Kadem og hans likesinnede godt mottatt hos majoriteten av shia-muslimer heller. Moderate shia-stemmer har fordømt den tilnærmingen Habib og hans disipler bedriver. Selv blant sine egne representerer han et nedsett ytterpunkt, fordi de vet at disse ekstremistene kun har som mål å blusse opp sekterisk hat.

Bekymringsfulle aktiviteter

I England er mange bekymret for Habibs aktiviteter. Den engelske parlamentarikeren Khalid Mahmood kommenterte med at «vi ville reagert hvis noen var antisemitter eller rasistiske. Men siden dette er intra-religiøst er det ingen som bryr seg». Britiske aviser som har dekket hans aktiviteter forteller også om redsel blant briter som bor i nærheten av senteret der Kadem har gått i lære hos hatpredikanten.

Lever godt side om side

Norske sunnier og shiaer lever godt sammen til tross for teologiske forskjeller.

Begge er representert i paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge, og hittil har vi ikke hatt sekteriske konflikter av Midtøsten-dimensjoner i Europa.

Vi må ikke la Yasir Habib og Basel Kadem forandre på dette.

Det er opp til ansvarlige muslimer på tvers av trosretninger å svare tilbake mot sekterisk hatprat. Samtidig må vi håpe våre hjemlige sikkerhetstjenester følger med på ekstremistgruppen Rafida Norge og lignende miljøer allerede i det de forsøker å etablere seg.