Gå til sidens hovedinnhold

En hær av rådgivere passer Siv og Jonas som bukken til havresekken

Begge de store taperne, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, skal evaluere seg selv etter valgnederlaget. Men begge har en hel hær av sentrale rådgivere som stenger for sola.

Alle har hørt om geitebukken som skulle passe havresekken. Det gikk ikke så bra. Han var sulten, og hadde så sterk egeninteresse i innholdet at han like godt tømte sekken selv.

Slik er det når Siv Jensen og Jonas Gahr Støre snart skal samle troppene for å gå gjennom hva som gikk galt i valgkampen 2019 også.

Mange av de som skal være med og evaluere, kan ha egeninteresse i hva konklusjonen blir.

Ikke minst gjelder det Fremskrittspartiet, som av mange blir beskyldt for å ha "mistet sin sjel", eller blitt for "blankpolerte" - eller for ivrig på regjeringsmakt. Som kollega Skjalg Fjellheim i Nordlys skrev i går:

Les også

Frp har mistet sjelen og blitt en del av styringseliten

"De som har makt, vil nødig gi den fra seg. Slik er politikken. Frp har nå et stort antall rådgivere og statssekretærer i regjeringsapparatet. Og stolene i departementet har sikkert blitt ekstra komfortable for mange av dem."

I tillegg kommer alle de tidligere Frp-erne som har sluttet og begynt som rådgivere i ulike byråer - som også blir hyret inn for være med for å legge opp partienes strategi mot neste valg.

Nærmere bestemt har Fremskrittspartiet nå 28 personer i regjeringskontorene (statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere) og 27 ansatte på Stortinget for å holde styr på partiets 27 stortingsrepresentanter. Kanskje er det ikke disse rådgiverne som er de beste til å gi råd om hvordan partiet oppfattes ute blant "grasrota"?

Men det er ikke stort bedre i Arbeiderpartiet. Også her finner vi massevis av tidligere rådgivere i kommunikasjonsbyråene, i tillegg til de 31 sentralt ansatte på partikontoret på Youngstorget.

Men kanskje enda viktigere: I partigruppen på Stortinget sitter til sammen 43 rådgivere og andre ansatte for å støtte de 49 stortingsrepresentantene.

At disse i seg selv kan bli en reell maktfaktor, så vi ikke minst i Giskesaken og i valgkampen for to år siden, da flere av rådgiverne slo seg sammen og klaget på samarbeidsklimaet med den politiske valgkampledelsen.

Jeg sier ikke at rådgiverne ikke hadde rett.

Antakelig er det mange som må dele skylda for Arbeiderpartiets vedvarende nedtur, men vi kan gå videre:

Det er også de sentrale rådgiverne som legger opp turene når Jonas Gahr Støre og resten av partiledelsen skal ut og møte folket. Også her meldes det om endringer.

Mens partilederne tidligere dro ut for å trykke hender med fylkesledere og gamle partiveteraner, er det nå flere velregisserte show for å komme på tv eller i lokalavisa. Pressekolleger forteller om mer enveiskommunikasjon og færre møter med vanlige velgere og partislitere.

Hvem skal da gi korrektiv til strategien som blir klekket ut i hovedstaden?

Det er viktig å ha med seg at i regjeringsapparatet og rådgiverkorpset til både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet sitter mange svært dyktige folk. Det er derfor de er kommet dit.

Men det er ikke til å komme forbi at noen av dem kan ha egentinteresser i rådene de gir. De er ikke valgt av noen som helst. Og de har ikke nødvendigvis all verdens kontakt med grasrota i Sandnes eller Sunndalsøra.

Mye av essensen i kritikken og forklaringene på det store valgnederlaget for Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går på det samme: at de to partiene har mistet kontakt med velgerne som har valgt dem.

Om dette er riktig, burde både Siv Jensen og Jonas Gahr Støre sette himmel og jord i bevegelse for å komme utenom eller gjennom muren av sentrale rådgivere som omgir dem, nå når de skal evaluere. Og heller snakke litt med vanlige folk.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at de har tenkt til det.

Kommentarer til denne saken