Gå til sidens hovedinnhold

- En liter vann koster vel like mye?

Én liter koster nær 16 kroner - bonden får 4,30 kroner.

Landbruks- og matdepartementet tar prisøkningen på cirka 2000 varer 1. februar med knusende ro.

Statssekretær Ola T. Heggem (Sp) bekrefter handelens forklaring på prisøkningen:

- Hovedforklaringen er den internasjonale prisoppgangen på importvarer som sukker, hvetemel, olje og kaffe, sier Heggem til Nettavisen.

Les også: Nå blir maten din dyrere

- Kun meierproduktene økte i fjor
Heggem understreker at matprisene I Norge falt fra 2009 til 2010:

- Matprisene gikk totalt sett ned med 0,5 prosent i dette tidsrommet. For kjøtt ser vi en prisnedgang på 3,4 prosent, mens meieriproduktene økte i pris med 2,6 prosent, sier Heggem.

- Hvorfor øker prisene på meieriprodukter?

- Vi øker prisen til produsent – altså bonden. Og det trenger de, svarer Heggem bestemt.

- Mer til bonden
- Hvorfor gjør de det?

- Bøndene må få betalt for produktene sine. Det skulle bare mangle! Dessuten er lønnsnivået i Norge høyt. Vi må leve med at norskproduserte varer øker i pris, hvilket betyr at vi må regne med en «rimelig prisutvikling» fremover.

- Hva vil du si om forventet lønnsutvikling for bøndene fremover?

- Vi har ambisjoner om at inntektsutviklingen fortsetter. Bøndenes inntektsgrunnlag består av budsjettoverføringer, pris- og kostnadsnivå.

Les også: Melken dobbelt så dyr som i Sverige

Nettavisens prissjekk i Oslo og Sverige onsdag ga følgende resultat:

  • Hos Kiwi på Grønland i Oslo er ny pris på en liter H-melk 14,90 kroner.
  • På andre siden av veien, hos Meny, koster en liter H-melk 15,70 kroner.
  • Hos Joker på Grønland koster nå en liter H-melk 15,90 kroner.
  • Hos Deli de Luca på Grønland koster samme melken 18,0 kroner.
  • Hos ICA Ringen i Edane i Sverige koster en liter helmelk 8,50 svenske kroner, hvilket tilsvarer 7,5 norske kroner.

1/4-del til bonden
- Hva synes du om at en liter H-melk koster nær 16 kroner i butikk?

- En liter vann koster vel like mye. Jeg vet hvilket arbeid som ligger bak for bondens del. Og bonden får 4,30 kroner av denne summen, svarer Heggem.

Det betyr at avansen deles mellom bonden, staten (moms), Tine og butikkene.

Tine vil ikke røpe hvilken avtale de har med sine butikker fordi det er en «forretningshemmelighet».

«Tine har en beskjeden prisøkning på søtmelk, i takt med den generelle prisøkningen i Norge. Hva angår pris ut fra Tine, så ønsker vi ikke å gi ut denne da vi betrakter det som informasjon forbeholdt oss som leverandør og kundene våre,» sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Knoph hos Tine til Nettavisen.

- Hva sier dette om maktkonsentrasjonen i norsk handel?

- Det vil jeg ikke svare på. Vi har satt ned et matvarekjedeutvalg, som ser på dette og skal ha sin innstilling klar før påske.

Matkjedeutvalget
Matkjedeutvalget, som utreder styrkeforholdene i verdikjeden for mat, ledes av Einar Steensnæs (KrF).

«Utvalget skal kartlegge styrkeforholdene, vurdere utviklingen og foreslå tiltak som ivaretar forbrukernes interesser med tanke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet. Samtidig skal utvalget også belyse mulighetene for åpenhet og innsyn i hele matvarekjeden for å sikre tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll.»

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) innrømmer at de har for liten kontroll over maktforholdet:

- Det økte eierskapet og innflytelsen fra handelen over andre ledd i matvarekjeden er en utvikling som myndighetene til nå ikke har gått grundig inn i. Vi ønsker å få belyst konsekvensene av dette for både forbruk og matproduksjon. Samtidig er det viktig å få gjennomgått hele verdikjeden for mat for å avklare styrkeforholdene, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk da utvalget ble satt ned 10. mars i fjor.

Kommentarer til denne saken