- Det som lett blir statistikk for oss her hjemme, er sterke opplevelser for våre mannskaper der nede, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, til Nettavisen.

SISTE: - Norge sender skip til Middelhavet

Har tatt opp problemene en rekke ganger

Norges Rederiforbund mener den internasjonale samfunnet må mobilisere langt større ressurser blant annet når det gjelder redningsressurser for båtflyktningene i Middelhavet. Det siste året har forbundet en rekke ganger tatt opp utfordringene med norske myndigheter, EU og FN og i tillegg i møter med internasjonale skipsfartsorganisasjoner.

- Dette er viktig både av hensyn til flyktningenes behov og for å ivareta mannskapene om bord, sier Henriksen.

Les også: Helten fra MS Tampa: - Skuffet over at regjeringen ikke har sendt fartøy

- Norske skip i førstelinjen

Ifølge Rederiforbundet befinner norske skip seg i førstelinjen når det gjelder å bistå båtflyktningene i Middelhavet.

- Mannskapene på norske skip plukket i fjor opp over 5000 flyktninger i Middelhavet. De er nå i førstelinjen som øyenvitner og hjelpere i en humanitær katastrofe som vokser i omfang og intensitet. De viderefører en sterk norsk maritim tradisjon for å hjelpe mennesker i nød på havet, og gjør en ekstraordinær innsats som fortjener anerkjennelse og honnør, sier han.

Henriksen og Rederiforbundet er sterkt kritiske til at redningskapasiteten på havet er redusert mens flyktningestrømmen har økt.

- Dette er en varslet katastrofe. I det nord-afrikanske kystbeltet sitter det i dag kanskje så mange som én million mennesker som venter på muligheten til å ta seg over havet til en tryggere framtid i Europa. Tusenvis vil omkomme i forsøket. For mens antallet som søker seg ut på havet flerdobles, er redningskapasiteten i området kraftig redusert. I denne situasjonen utviser europeiske land en helt ubegripelig mangel på engasjement og handlekraft.

Dette krever rederiforbundet

Norges Rederiforbund mener det internasjonale samfunnet må mobilisere ressurser på følgende områder:

  1. Engasjere seg med en helt annen kraft og forpliktelse for å håndtere årsakene til at uskyldige mennesker drives på flukt, og ikke minst krigen i Syria
  2. Hjelpe mennesker mest mulig nær deres opprinnelsesland, slik at de ikke drives ut på den farefulle ferden mot Europa
  3. Koordinere innsatsen for å ta de stadig mer omfattende og sofistikerte nettverkene av kyniske menneskesmuglere som tjener store penger på å sende mennesker ut på havet
  4. Gjøre et kraftig løft i regi av EU og FN for å sikre tilstrekkelige redningsressurser havet for de som fortsatt forsøker å komme over
  5. Bistå sivil skipsfart for å sikre at mannskap og fartøyer er best mulig rustet til å håndtere humanitære, sikkerhetsmessige og praktiske sider ved redningsaksjonene. Dette er viktig både av hensyn til flyktningenes behov og for å ivareta mannskapene om bord.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Norge er passiv til massedød