En overmoden reform

Foto: Amridesign (Amridesign)

Hvorfor fedres pappaperm avhenger av om mamma har jobb, er uforståelig i 2009. Anniken Huitfeldt, nå må du våkne!

29.09.09 18:23

En ny rapport fra Nav viser det alle kan tenke seg: Økonomiske gulrøtter virker hvis man skal få fedre til å ta ut pappaperm.

Dette er en overmoden reform som den rødgrønne regjeringen må sette på dagsorden i sin neste periode.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt er klar over problemet, men hun beveger seg med museskritt.

I dag har far bare rett på fedrekvote dersom mor har arbeidet minst 50 prosent før fødselen.

I juli neste år taes et nytt lite skritt; da får alle fedre der både far og mor har opptjent rett til foreldrepenger, rett til pappaperm. Det er skritt i riktig retning, men det prinsippielt feilaktige prinsippet om å knytte fars rettigheter til mors arbeidsforhold står fortsatt.

Forhistorisk nok er det mors inntekt og arbeidsforhold som avgjør om far får fedrekvoten dekket fra Nav. Det er klart diskriminerende og det sementerer en oppfatning av at omsorg etter en fødsel er mors jobb.

Nå er det på tide å ta et løft for å fjerne den bakstreverske ordningen for godt.

Punkt en må bli å fjerne alle knytninger mellom mors inntekt eller arbeidsforhold - og fars rettigheter til fedrekvote.

Neste punkt er å heve taket på foreldrepenger. Grensen på 6G (437.000 kroner) straffer dem som tjener mer, selv om de også betaler mer i trygdeavgift. Det blir som å betale full forsikring for huset ditt, men å få forsikring for en hybel om huset brenner ned. Effekten blir at færre høytlønte fedre tar ut fedrekvoten.

Taket gjør det nemlig kostbart for de som tjener mer å ta foreldrepermisjon - vel å merke hvis ikke arbeidsgiveren tar regningen. De betaler trygdeavgift til siste krone av sine inntekter, men får tilbake atskillig mindre andel av lønnen sin enn andre når de trenger det offentlige sikkerhetsnettet.

Punkt to må bli å heve taket på 6G eller sette et tak på innbetalingen av trygdeavgift.

Pappaperm er eksempel på en trygdeordning som ikke ville fungert om ikke arbeidsgiverne hadde tatt en betydelig del av regningen. På mange arbeidsplasser dekker arbeidsgiver forskjellen mellom det offentliges trygdebidrag og det arbeidstakeren har i lønn.

Men dette gjelder langtfra alle. Det klareste eksempelet er selvstendig næringsdrivende, som ikke har noen arbeidsgiver å sende regningen til. Disse går ofte kraftig ned i inntekt hvis de skal ta ut pappaperm - og de har naturlig nok mye færre pappaperm-dager enn nesten alle andre grupper.

En annen sak er at menn stort sett tjener mer og betaler mer trygdeavgift enn kvinner, og følgelig får en mindre andel av lønnen utbetalt ved pappaperm fordi utbetalingen stanser ved 6G (rundt 437.000 kroner). Familiene taper altså stort sett mest på at far tar permisjon. Og denne motsatte økonomiske gulroten kommer på toppen av tradisjonelle holdninger om at dette er noe mor bør ta seg av.

Undersøkelsen fra Nav viser at i familier med mødre som tjener over 6G, så tar rundt 40 prosent av fedrene mer enn seks ukers pappaperm. Tjener mor dårligere, faller andelen ned til halvparten!

Verst slår regelen ut for selvstendig næringsdrivende, som i all hovedsak er menn. De må dekke forskjellen mellom 6G og sin egen normale inntekt fra egen lomme. Resultatet er at denne gruppen har svært lavt uttak av pappaperm. De taper for øvrig også mest på å være syke, men det er en annen sak .

Løsningen er veldig enkel og helt naturlig: Pappas rett til fedrekvote er en trygdeytelse som ikke har noe med mors inntekt eller arbeidsforhold å gjøre. Dessuten må man fjerne økonomiske gulrøtter som virker slik at familier taper minst på at mor tar det meste av permisjonstiden.

Eller ønsker man ikke at selvstendig næringsdrivende eller høytlønte fedre skal ta ut pappaperm?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag